نوشته‌هایی با برچسب "چوگان در ایران"

قدمت چوگان در ایران 3 هزار سال است - - نقش‌‍جهان - محل انجام چوگان شود قدمت چوگان در ایران 3 هزار سال است - - نقش‌‍جهان - محل انجام چوگان شود

سرویس ورزش جوان ایرانی به نقل از مهر؛ بخش سایر:. به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، حمزه ایلخانی‌زاده شامگاه شنبه در حاشیه بازی نمادین چوگان در میدان نقش‌جهان اصفهان با اشاره به سابقه این میدان در بازی‌های چوگان، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: این میدان در تاریخ برای چوگان به کار می‌رفته اما پس از سال‌ها، کاربری آن عوض شده است. وی خاطرنشان کرد: اگرچه خود میدان نقش‌جهان ثبت جهانی شده اما بازی چوگان که میدان برای آن ساخته شده، به ثبت جهانی نرسیده و این میدان باید به کاربری قبلی خود بازگردد. رئیس فدراسیون چوگان با اشاره به فعالیت این فدراسیون تصریح

قدمت چوگان در ایران به 3 هزار سال می‌رسد - - نقش‌‍جهان - محل انجام چوگان شود قدمت چوگان در ایران به 3 هزار سال می‌رسد - - نقش‌‍جهان - محل انجام چوگان شود

سرویس ورزش جوان ایرانی به نقل از مهر؛ بخش سایر:. به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، حمزه ایلخانی‌زاده شامگاه شنبه در حاشیه بازی نمادین چوگان در میدان نقش‌جهان اصفهان با اشاره به سابقه این میدان در بازی‌های چوگان، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: این میدان در تاریخ برای چوگان به کار می‌رفته اما پس از سال‌ها، کاربری آن عوض شده است. وی خاطرنشان کرد: اگرچه خود میدان نقش‌جهان ثبت جهانی شده اما بازی چوگان که میدان برای آن ساخته شده، به ثبت جهانی نرسیده و این میدان باید به کاربری قبلی خود بازگردد. رئیس فدراسیون چوگان با اشاره به فعالیت این فدراسیون تصریح

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه