نوشته‌هایی با برچسب "چرا باید دندان عقل را کشید"

چرا دندان عقل را باید کشید ؟ چرا دندان عقل را باید کشید ؟

بهترین سن براى جراحى دندان عقل زیر سن ۲۰ سالگى است، چرا که عوارض و درد کمترى دارد. دندان عقل به سومین دندان آسیاب بزرگ اطلاق مى شود. این دندان کمى دیرتر از دندان‌هاى دیگر رشد مى کند و در سنین ۱۷ تا ۲۱ سالگى مى روید. با رشد انسان و کوچک شدن فک، فضا براى رشد دندان عقل محدود شده و در نتیجه دندان عقل خود را به شکل نهفته و نیمه ‌نهفته نشان مى دهد. تحقیقات انجام شده در زمینه دندان‌هاى عقل نشان مى دهد که این دندان‌ها در بسیارى از موارد، مشکل‌ساز بوده و به جراحى ختم شده‌اند. دندان‌هاى عقل بعد از پوسیدگى، موجب پوسیدگى دندان‌هاى مجاور و عفونت در اطرا

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه