نوشته‌هایی با برچسب "داروی آموکسی سیلین"

معرفی داروی آموکسی‌ سیلین معرفی داروی آموکسی‌ سیلین

نام دارو : آموکسی‌ سیلین. رده درمانی : آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام. اشکال دارویی : کپسول، شربت. آسمونی : آموکسی‌سیلین یکی از داروهای خانواده پنی سیلین‌ها و از دسته بتالاکتام‌ها است. این دارو یکی از مهمترین و پرمصرف ترین آنتی بیوتیک‌های خوراکی است. مکانیزم اثر. این دارو با اتصال به پروتئین متصل شونده به پنی‌سیلین (PBP) باعث مهار ترانس پپتیدازها می‌شود و موجب ممانعت از ساخت پپتیدوگلیکان‌های دیواره سلولی باکتری و در نتیجه، تخریب دیواره سلولی باکتریایی می‌شود. آموکسی‌سیلین به بتالاکتاماز حساس است. باکتری‌های تولیدکننده بتالاکتاماز در برابر آن مقاو

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه