نوشته‌هایی با برچسب "اردوی تیم ملی کشتی آزاد"

مرحله دوم اردوی تیم ملی کشتی آزاد برگزار می شود مرحله دوم اردوی تیم ملی کشتی آزاد برگزار می شود

از امروز و در خانه کشتی. مرحله دوم اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان برای شرکت در رقابت های جهانی و بازیهای آسیایی از روز 26 تیر ماه در خانه کشتی شماره یک تهران برگزار می شود. ۱۳۹۳ پنج شنبه ۲۶ تیر ساعت 16:51. به گزارش جوان ایرانی به نقل از برنا، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز 10 مرداد ماه ادامه خواهد داشت به شرح زیر است: 57 کیلوگرم: حسن رحیمی- یونس سرمستی- علی حاج آقا نیا 61 کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور- حسن مرادقلی- عباس دباغی- بهنام احسان پور- دانیال حجتی 65 کیلوگرم: میثم نصیری- سید احمد محمدی- محمد یوسفی – حامد رشیدی 70 کیلوگرم: مص

اردوی تیم ملی کشتی آزاد آغاز می‌شود اردوی تیم ملی کشتی آزاد آغاز می‌شود

از امروز و در محل خانه کشتی تهران. مرحله اول اردوی آمادگی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان برای شرکت در رقابت های جهانی ازبکستان و بازیهای آسیایی کره جنوبی از امروز در خانه کشتی تهران آغاز می شود. به گزارش جوان ایرانی به نقل از برنا، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز 20 تیرماه ادامه خواهد داشت به شرح زیر است: 57 کیلوگرم: حسن رحیمی (تهران)- یونس سرمستی (آذربایجان شرقی) امید جلالی بهار (البرز) علی حاج آقا نیا (مازندران). 61 کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور، عباس دباغی، بهنام احسان پور (مازندران) حسن مرادقلی (تهران) دانیال حجتی (گلستان). 65 کیلوگرم:

اردوی تیم ملی کشتی آزاد برگزار می‌شود اردوی تیم ملی کشتی آزاد برگزار می‌شود

از روز 10 تیر. اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان در خانه کشتی تهران برگزار می‌شود. به گزارش سرویس ورزشی برنا، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز 20 تیرماه در خانه کشتی شماره یک تهران ادامه خواهد داشت به شرح زیر است: 57 کیلوگرم: حسن رحیمی (تهران)- یونس سرمستی (آذربایجان شرقی) امید جلالی بهار (البرز) علی حاج آقا نیا (مازندران). 61 کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور، عباس دباغی، بهنام احسان پور (مازندران) حسن مرادقلی (تهران) دانیال حجتی (گلستان). 65 کیلوگرم: میثم نصیری (اردبیل) علی اصغر جبلی (گلستان). 70 کیلوگرم: مصطفی حسین خانی، حمیدرضا زرین پیکر

اردوی مقدماتی تیم ملی كشتی آزاد بزرگسالان آغاز می‌شود اردوی مقدماتی تیم ملی كشتی آزاد بزرگسالان آغاز می‌شود

از روز 14 آبان ماه. اردوی مقدماتی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان از روز 14 آبان ماه در خانه کشتی تهران برگزار می‌شود. به گزارش جوان ایرانی به نقل از برنا، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز 19 آبان ماه ادامه خواهد داشت، به شرح زیر است: یونس سرمستی. سید احمد محمدی- ایمان صادقی. عزت اله اکبری- حسن یزدانی- رضا مظفری - پیمان یاراحمدی- محمد مکتب دار. محمدحسین محمدیان- علیرضا کریمی- محمدجواد ابراهیمی- مجتبی گلیج. عبداله قمی- امین طاهری. سرمربی: رسول خادم. مربیان منتخب سرمربی با استناد به بند 1 بخش (و) نظام نامه فنی کشتی کشور انتخاب مربیان تیم مل

مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی آزاد برگزار می‌شود مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی آزاد برگزار می‌شود

از روز 26 تیر. مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان از روز 26 تیر ماه در خانه کشتی شماره یک تهران برگزار می شود. به گزارش جوان ایرانی به نقل از برنا، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز 10 مرداد ماه ادامه خواهد داشت به شرح زیر است: 57 کیلوگرم: حسن رحیمی- یونس سرمستی- علی حاج آقا نیا. 61 کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور- حسن مرادقلی- عباس دباغی- بهنام احسان پور- دانیال حجتی. 65 کیلوگرم: میثم نصیری- سید احمد محمدی- محمد یوسفی – حامد رشیدی. 70 کیلوگرم: مصطفی حسین خانی- پیمان یاراحمدی- حمیدرضا زرین پیکر- نیما الهی قادی. 74 کیلوگرم: رضا افض

مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان برگزار می‌شود مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان برگزار می‌شود

از روز 27 دی ماه و در خانه کشتی شماره یک تهران؛. مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان روزهای 27 دی تا 7 بهمن ماه در خانه کشتی شماره یک تهران برگزار می‌شود. به گزارش جوان ایرانی به نقل از برنا، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است: 57 کیلوگرم: حسن رحیمی (تهران) یونس سرمستی (آذربایجان شرقی) رضا اطری (مازندران). 61 کیلوگرم: ایمان صادقی (مازندران) آرش دنگسرکی – بهنام احسان پور (مازندران). 65 کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور – سید احمد محمدی- مهدی یگانه جعفری (مازندران). 70 کیلوگرم: سعید داداش پور- حسن یزدانی (مازندران). 74 کیلوگرم: مرت

مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی آزاد جوانان برگزار می‌شود مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی آزاد جوانان برگزار می‌شود

از روز 3 مردادماه و در خانه کشتی شماره 2 تهران. مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی آزاد جوانان از روز 3 مردادماه در خانه کشتی شماره 2 تهران برگزار می‌شود. به گزارش جوان ایرانی به نقل از برنا، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز 15 مردادماه ادامه خواهد داشت به شرح زیر است: 50 کیلوگرم: صابر خانجانی- مصطفی یعقوبی (مازندران) یونس امامی (تهران). 55 کیلوگرم: رضا اطری- علی محمدزاده (مازندران). 60 کیلوگرم: ایمان صادقی (مازندران). 66 کیلوگرم: حسن یزدانی (مازندران) محمدرضا سرگو (البرز). 74 کیلوگرم: رضا مظفری- کامران قاسم پور (مازندران). 84 کیلوگرم: علی

اردوی مقدماتی تیم ملی کشتی آزاد آغاز می‌شود اردوی مقدماتی تیم ملی کشتی آزاد آغاز می‌شود

از روز 4 آبان. اردوی مقدماتی تیم ملی کشتی آزاد از روز 4 آبان در خانه کشتی تهران برگزار می‌شود. به گزارش جوان ایرانی به نقل از برنا، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز 14 آبان ماه ادامه خواهد داشت به شرح زیر است: یونس سرمستی. سید احمد محمدی- ایمان صادقی. عزت اله اکبری- حسن یزدانی- پیمان یاراحمدی- محمد مکتبدار. محمدحسین محمدیان- علیرضا کریمی- محمدجواد ابراهیمی. عبداله قمی- امین طاهری. سرمربی: رسول خادم. مربیان منتخب سرمربی با استناد به بند 1 بخش (و) نظام نامه فنی کشتی کشور انتخاب مربیان تیم ملی: محمد طلایی - رضا لایق- علی اکبر دودانگه- ام

اردوی مقدماتی تیم ملی کشتی آزاد برگزار می‌شود اردوی مقدماتی تیم ملی کشتی آزاد برگزار می‌شود

از روز 4 آبان. اردوی مقدماتی تیم ملی کشتی آزاد از روز 4 آبان ماه در خانه کشتی تهران برگزار می‌شود. به گزارش جوان ایرانی به نقل از برنا، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز 14 آبان ماه ادامه خواهد داشت به شرح زیر است: 57 کیلوگرم: یونس سرمستی. 65 کیلوگرم: سید احمد محمدی- ایمان صادقی. 74 کیلوگرم: عزت اله اکبری- حسن یزدانی- پیمان یاراحمدی- محمد مکتبدار. 86 کیلوگرم: محمدحسین محمدیان- علیرضا کریمی- محمدجواد ابراهیمی. 125 کیلوگرم: عبداله قمی- امین طاهری. سرمربی: رسول خادم. مربیان منتخب سرمربی با استناد به بند 1 بخش (و) نظام نامه فنی کشتی کشور ا

اردوی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان برگزار می‌شود اردوی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان برگزار می‌شود

از روز 7 تیرماه و در خانه کشتی شماره 2. اردوی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان از روز 7 تیرماه در خانه کشتی شماره 2 تهران برگزار می شود. به گزارش جوان ایرانی به نقل از برنا، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز 27 تیرماه ادامه خواهد داشت به شرح زیر است: 42 کیلوگرم: علیرضا گودرزی (تهران) میلاد عبدی (همدان). 46 کیلوگرم: عرفان آئینی (تهران) حسین نظری (کرمانشاه) امیر پرسته (مازندران). 50 کیلوگرم: نادر نصری (مازندران) یونس امامی (تهران). 54 کیلوگرم: کاوه رحمت آبادی (کرمانشاه) محمدحسین خلسه (مازندران). 58 کیلوگرم: مجتبی عموزاد (مازندران)- محمد متقی ن

اردوی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان در حال برگزاری است اردوی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان در حال برگزاری است

برای حضور در جام سایتی‌اف. اردوی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی جام سایتی‌اف از روز 19 مهرماه در خانه کشتی شماره 2 در حال برگزاری است. به گزارش جوان ایرانی به نقل از برنا، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز 2 آبان ماه ادامه خواهد داشت به شرح زیر است: 42 کیلوگرم: حسین نظری (کرمانشاه) مهران عسگری جلال (مرکزی) رئوف مومنی (مازندران). 46 کیلوگرم: امیر پرسته (مازندران) سهراب ادهم خلیلی (لرستان) رضا علیجان زاده (مازندران). 50 کیلوگرم: عرفان آئینی (تهران) مهدی کریمی- حسین رسولی (مازندران). 54 کیلوگرم: پوریا ترابی (

برپایی اردوی تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران در منطقه آزاد ارس برپایی اردوی تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران در منطقه آزاد ارس

سرویس ورزش جوان ایرانی به نقل از مهر؛ بخش سایر:. به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، بر اساس برنامه اعلامی فدراسیون و با توجه به شرکت تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جام ریاست جمهوری آذربایجان در ۲۶ تا ۲۸ دی سال جاری، نخستین دور تمرینات آمادگی این تیم در منطقه آزاد ارس در حال برگزاری است. این تیم بعد از حضور در رقابت های جمهوری آذربایجان در مسابقات جام یادگار امام (ره) و یک جام دیگر در ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ شرکت می کند که از بین نفرات برتر این رقابت ها نفرات نهایی تیم ملی انتخاب و به مسابقات قهرمانی آسیا به دهلی نو اعزام خواهند شد. ع

آخرین اردوی تیم ملی کشتی آزاد از ۴ فرودین‌ماه آغاز می‌شود آخرین اردوی تیم ملی کشتی آزاد از ۴ فرودین‌ماه آغاز می‌شود

سرویس ورزش جوان ایرانی به نقل از مهر؛ بخش کشتی:. به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز ۱۷ فروردین‌ماه ادامه خواهد داشت، به شرح زیر است:. ۵۷ کیلوگرم: حسن رحیمی (تهران) یونس سرمستی (آذربایجان شرقی) رضا اطری (مازندران) فرهاد جلائی (تهران) مجید نامجومطلق (گیلان) نادر حاج آقا نیا (مازندران)یونس امامی(تهران). ۶۱ کیلوگرم: بهنام احسان پور، ایمان صادقی، آرش دنگسرکی (مازندران) مرتضی غیاثی (لرستان) جلال علیزاده (خراسان شمالی)میثم حیدری(زنجان). ۶۵ کیلوگرم:مسعود اسماعیل پور، سید احمد محمدی- مهدی یگانه جعفری (مازندران

اردوی تیم ملی کشتی آزاد از فردا آغاز می‌شود اردوی تیم ملی کشتی آزاد از فردا آغاز می‌شود

سرویس ورزش جوان ایرانی به نقل از مهر؛ بخش کشتی:. به گزارش جوان ایرانی به نقل از مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز ۲۶ تیرماه ادامه دارد به شرح زیر است:. ۵۷ کیلوگرم: حسن رحیمی (تهران)رضا اطری- نادر حاج آقانیا(مازندران). ۶۱ کیلوگرم: بهنام احسان پور- آرش دنگسرکی (مازندران) ایمان صادقی(مازندران). ۶۵ کیلوگرم: سید احمد محمدی (مازندران) مسعود اسماعیل پور (مازندران) علی اصغر جبلی (گلستان). ۷۰ کیلوگرم: حسن یزدانی – مهدی تقوی (مازندران) حمید الهیان (خراسان شمالی). ۷۴ کیلوگرم: علیرضا قاسمی (تهران)عزت اله اکبری -مرتضی رضایی قلعه (مازندران) پیم

اردوی تیم ملی کشتی آزاد 16 دی آغاز می‌شود اردوی تیم ملی کشتی آزاد 16 دی آغاز می‌شود

سرویس ورزشی جوان ایرانی _ کشتی و وزنه برداری:. به گزارش جوان ایرانی و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:. یونس سرمستی (آذربایجان شرقی)، صابر خانجانی- ایمان صادقی- نیما اشقاقی- حسن یزدانی- رضا مظفری- افشین رحمانی (مازندران)، یونس امامی (تهران)، مرتضی رضایی قلعه (مازندران)، امیرحسین لرستانی (تهران)، محمد مکتب دار (خراسان شمالی)، پیمان یاراحمدی (لرستان)، محمد نامجو مطلق (گیلان)، محمدحسین محمدیان – مسعود اسماعیل پور- مجتبی گلیج – سید احمد محمدی (مازندران)، علیرضا کریمی (البرز)، پرویز هادی (آذربایجان شرقی)

8 شهریور، آغاز مرحله پایانی اردوی تیم ملی کشتی آزاد 8 شهریور، آغاز مرحله پایانی اردوی تیم ملی کشتی آزاد

سرویس ورزشی جوان ایرانی _ کشتی و وزنه برداری:. به گزارش جوان ایرانی و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا زمان اعزام به رقابت‌های جهانی ادامه خواهد داشت به شرح زیر است:. 57 کیلوگرم: حسن رحیمی (تهران)، مصطفی دامادی (مازندران). 61 کیلوگرم: بهنام احسان پور - ابراهیم نصیری (مازندران)، حسن مرادقلی (تهران). 65 کیلوگرم: سید احمد محمدی (مازندران)، مجید ساده (خراسان رضوی)، مرتضی قیاسی (لرستان). 70 کیلوگرم: حسن یزدانی - مرتضی گودرزی (مازندران). 74 کیلوگرم: علیرضا قاسمی - حامد عاشق حسینی (تهران). 86 کیلوگرم: علیرضا کریمی (

8 شهریورریال آغاز مرحله پایانی اردوی تیم ملی کشتی آزاد 8 شهریورریال آغاز مرحله پایانی اردوی تیم ملی کشتی آزاد

سرویس ورزشی جوان ایرانی _ کشتی و وزنه برداری:. به گزارش جوان ایرانی و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا زمان اعزام به رقابت‌های جهانی ادامه خواهد داشت به شرح زیر است:. 57 کیلوگرم: حسن رحیمی (تهران)، مصطفی دامادی (مازندران). 61 کیلوگرم: بهنام احسان پور - ابراهیم نصیری (مازندران)، حسن مرادقلی (تهران). 65 کیلوگرم: سید احمد محمدی (مازندران)، مجید ساده (خراسان رضوی)، مرتضی قیاسی (لرستان). 70 کیلوگرم: حسن یزدانی - مرتضی گودرزی (مازندران). 74 کیلوگرم: علیرضا قاسمی - حامد عاشق حسینی (تهران). 86 کیلوگرم: علیرضا کریمی (

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه