مذهبی

آیا شخص شرابخوار هم باید نماز و روزه‌اش را بجا آورد؟

اگر مکلف در آخر وقت نماز؛ مشغول اقامه نماز شود؛ و وقت بگذرد، در صورتی نمازش اداء حساب می‌شود که یک رکعت نماز در داخل وقت باشد و در صورت شک در این که وقت لا اقل به مقدار یک رکعت باقى است. کد خبر: ۷۹۲۲۳. تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۰. احکام دینی،اگر مکلف در آخر وقت نماز؛ مشغول اقامه نماز شود؛ و وقت بگذرد، در صورتی نمازش اداء حساب می‌شود که یک رکعت نماز در داخل وقت باشد و در صورت شک در این که وقت لا اقل به مقدار یک رکعت باقى است یا خیر، نماز را به قصد ما فی الذمّه بخواند. سوال: آیا کسی که با نشستن بر صندلی نماز می‌خواند، در حال سجده واجب است انگشتا

ادامه مطلب ...
آیا هم زمان با نماز جمعه می توان نماز ظهر و عصر خواند؟

نماز جمعه، نمازی است که مسلمانان هر جمعه، اول ظهر و به جای نماز ظهر برگزار می‌کنند. این نماز باید حتماً به صورت جماعت خوانده شود و به تنهایی نمی‌توان آن را خواند. نماز جمعه دو رکعت است. کد خبر: ۷۹۳۵۳. تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۰. نماز جمعه، نمازی است که مسلمانان هر جمعه، اول ظهر و به جای نماز ظهر برگزار می‌کنند. این نماز باید حتماً به صورت جماعت خوانده شود و به تنهایی نمی‌توان آن را خواند. نماز جمعه دو رکعت است و دو قنوت مستحبی دارد، یکی در رکعت اول، قبل از رکوع و دیگری در رکعت دوم، پس از رکوع. خواندن دو خطبه، توسط امام جمعه، قبل از نماز،

زمان نماز جمعه نماز جمعه نماز ظهر نماز جمعه نماز عصر

ادامه مطلب ...
آیا انسان باید هر شب ماه رمضان نیت روزة فردای آن روز را بگیرد؟

یکی از موارد مستحب در باب روزه، آن است که روزه‌دار، پس از اقامه نماز مغرب و عشا روزه خود را افطار نماید، تا از ثواب نماز شخص روزه‌دار برخوردار گردد، مگر این‌که جهت افطا��، کسى منتظر او باشد. کد خبر: ۷۸۰۶۵. تاریخ: ۲۰ تیر ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۶. یکی از موارد مستحب در باب روزه، آن است که روزه‌دار، پس از اقامه نماز مغرب و عشا روزه خود را افطار نماید، تا از ثواب نماز شخص روزه‌دار برخوردار گردد، مگر این‌که جهت افطار، کسى منتظر او باشد و یا به جهت تحمل روزه، نتواند نماز را با حال خضوع و توجه بجا آورد. که در این صورت، بهتر است افطار را مقدّم بر نماز نموده و به ق

آیا انسان به ماه شب ماه رمضان شب 23 ماه رمضان

ادامه مطلب ...
آیا غیبت کردن و دروغ گفتن و... روزه را باطل می کنند؟

احکام دینی,آیا غیبت کردن و دروغ گفتن و. روزه را باطل می کنند،بکی از شرایط صحت روزه، نیت روزه‌ است که این قصد و نیت باید تا پایان روزه ادامه داشته باشد و الا موجب باطل شدن روزه می‌گردد. کد خبر: ۷۸۱۴۴. تاریخ: ۲۱ تیر ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۷. احکام دینی,آیا غیبت کردن و دروغ گفتن و. روزه را باطل می کنند،بکی از شرایط صحت روزه، نیت روزه‌ است که این قصد و نیت باید تا پایان روزه ادامه داشته باشد و الا موجب باطل شدن روزه می‌گردد. و فقها قصد خوردن روزه را به دو گونه بیان می‌کنند: 1. قصد افطار؛ به این معنا که روزه‌دار نیت کند روزه نباشد و از نیت روزه بودن برگردد

دروغ گفتن روزه دروغ گفتن و روزه دروغ گفتن در روزه

ادامه مطلب ...
نیت روزه نذری در ماه رمضان

احکام روزه ، نیت روزه نذری در ماه رمضان : یکی از شرایط صحت روزه، نیت روزه‌ است که این قصد و نیت باید تا پایان روزه ادامه داشته باشد و الا موجب باطل شدن روزه می‌گردد. و فقها قصد خوردن روزه را به دو گونه بیان می‌کنند. کد خبر: ۷۸۱۹۵. تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۲. احکام روزه ، نیت روزه نذری در ماه رمضان : یکی از شرایط صحت روزه، نیت روزه‌ است که این قصد و نیت باید تا پایان روزه ادامه داشته باشد و الا موجب باطل شدن روزه می‌گردد. و فقها قصد خوردن روزه را به دو گونه بیان می‌کنند: 1. قصد افطار؛ به این معنا که روزه‌دار نیت کند روزه نباشد و از نیت روزه ب

نیت روزه ماه رمضان نیت روزه در ماه رمضان نیت روزه رمضان

ادامه مطلب ...
آیا به منزلی كه در آن ساكن هستیم خمس تعلق می‌گیرد؟

خمس به کسی واجب می‌گردد که پس انداز داشته باشد و درآمدش از مخارجش بیشتر باشد و اگر کسی پس اندازی نداشته باشد پرداخت خمس بر او واجب نیست. کد خبر: ۷۸۴۸۳. تاریخ: ۲۹ تیر ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۴. خمس به کسی واجب می‌گردد که پس انداز داشته باشد و درآمدش از مخارجش بیشتر باشد و اگر کسی پس اندازی نداشته باشد پرداخت خمس بر او واجب نیست. سوال: اگر مقداری از طلاهای زینتی را به عنوان ضمانت برای دریافت وام از بانک کارگشایی، به امانت بگذاریم، به آن خمس تعلق می‌گیرد؟. چنانچه طلاهای مذکور در حد شأن باشد و استفاده زینتی داشته باشد؛ خمس به آن تعلق نمی‌گیرد. پاسخ مراجع عظام ت

خمس به چه تعلق میگیرد

ادامه مطلب ...
اگر حیوانی نجاست خوار باشد آیا گوشتش هم نجس است؟

اکثر مراجع تقلید؛ خرما، مویز، کشمش و آب آنها را اگر چه جوش بیاید پاک، و خوردن آنها را حلال می‌دانند. اما برخی از فقها (آیة الله مکارم شیرازی دام ظله) در این زمینه می‌گویند. کد خبر: ۷۸۵۷۹. تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۶. اکثر مراجع تقلید؛ خرما، مویز، کشمش و آب آنها را اگر چه جوش بیاید پاک، و خوردن آنها را حلال می‌دانند. اما برخی از فقها (آیة الله مکارم شیرازی دام ظله) در این زمینه می‌گویند: هرگاه مویز و کشمش را در غذا بریزند و بجوشد، به طوری که آب به داخل آن نفوذ کند و آب داخلش نیز بجوشد حرام می‌شود، اما نجس نیست و می‌توان آنها را جدا کرد و غذا را

ادامه مطلب ...
آیا می‌توان نوافل را در حین کار کردن خواند؟

احکام دینی،آیا می‌تو��ن نوافل را در حین کار کردن خواند،نافله ظهر پیش از نماز ظهر خوانده می شود و وقت آن از اول ظهر تا موقعی که آن مقدار از سایه که بعد از ظهر پیدا می شود. کد خبر: ۷۸۶۵۵. تاریخ: ۳۱ تیر ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۷. احکام دینی،آیا می‌توان نوافل را در حین کار کردن خواند،نافله ظهر پیش از نماز ظهر خوانده می شود و وقت آن از اول ظهر تا موقعی که آن مقدار از سایه که بعد از ظهر پیدا می شود، به اندازه دو هفتم شاخص شود، نافله عصر پیش از نماز عصر خوانده می شود و وقت آن تا موقعی است که آن مقدار از سایه شاخص که بعد از ظهر پیدا می شود، به چهار هفتم برسد، وقت نا

ادامه مطلب ...
در چه مواردی باید وضو جبیره‌ای گرفت؟

در چه مواردی باید وضو جبیره‌ای گرفت،در مواردی که در اعضای وضو زخم یا شکستگی است و روی آن بسته است و باز کردن آن ممکن نیست و یا ضرر دارد. کد خبر: ۷۷۸۹۱. تاریخ: ۱۷ تیر ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۰. در مواردی که در اعضای وضو زخم یا شکستگی است و روی آن بسته است و باز کردن آن ممکن نیست و یا ضرر دارد (مثل گچ گرفتگی) باید وضوی جبیره گرفت. به چیزی که با آن زخم و شکسته را می‌بندند و دوایی که روی زخم و مانند آن می‌گذارند، جبیره می‌گویند. سوال: آیا سرمه بادام و. برای وضو مانع محسوب می شود؟. آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):. اگر جرمی که مانع رسیدن آب به اعضاء نداشته باشد و

در چه مواردی باید وضو گرفت برای چه مواردی باید وضو گرفت

ادامه مطلب ...
چرا شب قدر عبادت می کنیم و احیا می گیریم؟

مطالب مذهبی،چرا شب قدر عبادت می کنیم و احیا می گیریم،یکی از برکات ماه رمضان وجود لیلة القدر در شب ‌های آن است. کد خبر: ۷۷۷۵۸. تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۴. مطالب مذهبی،چرا شب قدر عبادت می کنیم و احیا می گیریم،یکی از برکات ماه رمضان وجود لیلة القدر در شب ‌های آن است. شب قدر در فرهنگ قرآن و روایات از جایگاه بس عظیمى برخوردار است، تا آنجا که شب قدر در قرآن برابر با هزار ماه دانسته شده و شب نزول قرآن، و شب تعیین تقدیرات یک سال و شب مبارک معرفى شده است. افضل اعمال در شب قدر. در روایت وارد شده است که هر کس این دو شب (نوزدهم و بیست‌ و یکم) احیاء را به م

چرا شب قدر عبادت شب قدر شب قدر چه کنیم

ادامه مطلب ...
ویژگی های پر فضیلت شب های قدر

مطالب مذهبی،ویژگی های پر فضیلت شب های قدر ،با گذران شب و روز؛ ماهها و سالهای متوالی شکل می گیرند. خواه ناخواه ایام و اوقات سپری می شوند. اما آنچه در این میان حائز اهمیت است. کد خبر: ۷۷۷۵۱. تاریخ: ۱۴ تیر ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۱. مطالب مذهبی،ویژگی های پر فضیلت شب های قدر ،با گذران شب و روز؛ ماهها و سالهای متوالی شکل می گیرند. خواه ناخواه ایام و اوقات سپری می شوند. اما آنچه در این میان حائز اهمیت است نحوه سپری شدن آنهاست. کوله باری مملو از دستاوردهای مادی و معنوی حاصل بهره مندی از زمان و فرصت هاست. بهره مندی هرچه بیشتر از اوقات؛ زندگی پربارتری برای افرا

ویژگی شب قدر ویژگی های شب قدر فضیلت شب قدر

ادامه مطلب ...
امام مجتبی علیه السلام، مقتدر مظلوم

مطالب مذهبی،امام مجتبی علیه السلام، مقتدر مظلوم،مسأله پذیرش صلح امری بود که پیشوای دوم معصوم، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هیچ گریزی از آن نداشت. کد خبر: ۷۷۵۹۳. تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۳. مطالب مذهبی،امام مجتبی علیه السلام، مقتدر مظلوم،مسأله پذیرش صلح امری بود که پیشوای دوم معصوم، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هیچ گریزی از آن نداشت. (1) در مقابل این رفتارِ امام علیه السلام، موضع گیری های متفاوتی به وجود آمد. در این میان عده ای از یارانِ ایشان، او را متهم به کوتاهی در امر خلافت و واگذاری آن به معاویه می کنند. اما شواهد تاریخی گواهی بر بط

ادامه مطلب ...
سه روش عمده در گره گشایی از کار دیگران

مطالب مذهبی،سه روش عمده در گره گشایی از کار دیگران ،گره گشایی از مردم بهترین وسیله برای پاکیزه شدن روح و استجابت دعا در این دنیا و سرور یافتن در آخرت است. کد خبر: ۷۷۵۹۶. تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۳. مطالب مذهبی،سه روش عمده در گره گشایی از کار دیگران ،گره گشایی از مردم بهترین وسیله برای پاکیزه شدن روح و استجابت دعا در این دنیا و سرور یافتن در آخرت است. منشأ سروری که در آخرت به سبب گره گشایی از کار دیگران نصیب مومن می‌ شود، پاکیزه شدن روح ، قرب یافتن الهی ، باز شدن گره از امور آخرتی ، همنشینی با اولیاء و دست یابی به اذن شفاعت است. این‌ که در روایا

گره گشایی کار گره گشایی در کار گره گشایی از کار دیگران

ادامه مطلب ...
امام باقر(ع) روزه چه کسانی را ناکامل می‌دانند

امام باقرالعلوم(ع) روزه کسانی را که از امام(رهبر)، همسر و والدین خود نافرمانی کنند، ناکامل می‌دانند و همین امر نشان‌دهنده اهمیت مسائل اخلاقی در کنار رعایت موارد اعتقادی است. کد خبر: ۷۷۵۵۹. تاریخ: ۰۹ تیر ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۶. امام باقرالعلوم(ع) روزه کسانی را که از امام(رهبر)، همسر و والدین خود نافرمانی کنند، ناکامل می‌دانند و همین امر نشان‌دهنده اهمیت مسائل اخلاقی در کنار رعایت موارد اعتقادی است. فلسفه روزه گرفتن تنها به نخوردن و نیاشامیدن محدود نشده کما اینکه همه ما این نکته را می‌دانیم و بهترین کسانی را که در این جایگاه قرار دارند، ائمه اطهار (ع) به ش

ادامه مطلب ...
آیا تقلب كردن روزه را باطل می كند؟

احکام دینی،آیا تقلب کردن روزه را باطل می کند،حکم شرعی کسی که برای مسلمانی که روزه نمی‌گیرد غذا و نوشیدنی تهیه می‌کند چیست؟ اگر روزه بر آن شخص واجب نیست. کد خبر: ۷۷۶۸۷. تاریخ: ۱۳ تیر ۱۳۹۴ - ۰۹:۲۴. احکام دینی،آیا تقلب کردن روزه را باطل می کند،حکم شرعی کسی که برای مسلمانی که روزه نمی‌گیرد غذا و نوشیدنی تهیه می‌کند چیست؟ اگر روزه بر آن شخص واجب نیست یا شرعا معذور از روزه گرفتن است (مثل اینکه توانایی روزه گرفتن را نداشته باشد)، اشکالی ندارد، ولی در صورتی که معذور نیست و روزه گرفتن بر او واجب باشد، از باب یاری نرساندن بر گناه، باید از این کار خودداری

روزه را باطل می کند

ادامه مطلب ...
۴۰حدیث زیبا و دلنشین برای زندگی بهتر از امام حسن مجتبی(ع)

۴۰حدیث زیبا و دلنشین برای زندگی بهتر از امام حسن مجتبی،چهل حدیث زیبا و دلنشین برای الگو گرفتن از کلام اهل بیت و زندگی بهتر از امام حسن مجتبی (ع) را با هم مرور می‌کنیم. کد خبر: ۷۷۶۲۳. تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۷. چهل حدیث زیبا و دلنشین برای الگو گرفتن از کلام اهل بیت و زندگی بهتر از امام حسن مجتبی (ع) را با هم مرور می‌کنیم. 1- از حضرت امام حسن علیه السلام پرسیده شد که بردباری یعنی چه؟ فرمودند: بردباری عبارت از فرو بردن خشم و اختیار خود داشتن است. (تحف العقول، ص 227). 2- از حضرت پرسیده شده بزرگواری چیست؟ فرمودند: احسان به قبیله و تبار و تحمل خسار

زندگی امام حسن

ادامه مطلب ...
هدف از وجود نعمت ها چیست؟

مطالب مذهبی،هدف از وجود نعمت ها چیست،امیرالمومنین علی علیه السلام در حکمت 244 نهج البلاغه می فرمایند: خداوند در هر نعمتى حقى دارد. کسیکه حقش را ادا کند نعمت او را افزون کند. کد خبر: ۷۶۷۵۲. تاریخ: ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۸:۵۱. مطالب مذهبی،هدف از وجود نعمت ها چیست،امیرالمومنین علی علیه السلام در حکمت 244 نهج البلاغه می فرمایند: خداوند در هر نعمتى حقى دارد. کسیکه حقش را ادا کند نعمت او را افزون کند و کسی که کوتاهى کند نعمت را در خطر زوال قرار مى‏دهد. و سوال و نکته اصلی در این نوشتار این است که حق خداوند در برابر نعمت هایی که به بندگانش عطا می کند چیست؟.

ادامه مطلب ...
آیا زن می‌تواند به مقام اجتهاد برسد؟

اگر از مجتهد جامع الشرایطی امری الزامی صادر شود مانند جهاد یا امر دیگری، حال آیا امتثال امر او بر غیر مقلدینش هم واجب است؟ حکم ولی امر در حق همه نافذ است حتی بر مجتهدین دیگر. کد خبر: ۷۶۸۲۱. تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۰. سوال: اگر از مجتهد جامع الشرایطی امری الزامی صادر شود مانند جهاد یا امر دیگری، حال آیا امتثال امر او بر غیر مقلدینش هم واجب است؟ حکم ولی امر در حق همه نافذ است حتی بر مجتهدین دیگر. (استفتائات جدید امام خمینی(ره), ج1,س46). چرا باید تقلید کرد؟. جواز تقلید از امورى است که مقلد باید در آن اجتهاد کند و فتواى مجتهد نمی‌تواند براى مقلد

ادامه مطلب ...
5 عمل مستحبی ،که تأثیر زیادی بر روح و روان و اعمال ما دارد

5 عمل مستحبی ،که تأثیر زیادی بر روح و روان و اعمال ما دارد,در این مقاله به 5 عمل مستحبی ، که تأثیر زیادی بر روح و روان و اعمال ما دارند اشاره می کنیم. کد خبر: ۷۶۹۶۲. تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۳. در این مقاله به 5 عمل مستحبی ، که تأثیر زیادی بر روح و روان و اعمال ما دارند اشاره می کنیم:‌. 1- دائم الوضو بودن. دائم الوضو بودن توفیقی است که اگر شامل حال انسان شود؛ دارای آثار و برکاتی فراوان می باشد. وضو بر وضو توجه انسان را نسبت به خداوند بیشتر می نماید و راه ذکر قلب را بر انسان می گشاید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اگر توانستی شب و

ادامه مطلب ...
آیا خدیجه (س) قبل از پیامبر (ص) ازدواج کرده بود ؟

خدیجه (س) 68 سال قبل از هجرت بدنیا آمد . خانواده‏اى که‏خدیجه را پرورش داد ، از نظر شرافت‏خانوادگى و نسبت‏هاى‏خویشاوندى ، در شمار بزرگترین قبیله‏هاى عرب جاى داشت. کد خبر: ۷۷۴۳۶. تاریخ: ۰۶ تیر ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۷. ولادت و خانواده. خدیجه (س) 68 سال قبل از هجرت بدنیا آمد . خانواده‏اى که‏ خدیجه را پرورش داد ، از نظر شرافت‏خانوادگى و نسبت‏هاى‏خویشاوندى ، در شمار بزرگترین قبیله‏هاى عرب جاى داشت . این‏خاندان در همه حجاز نفوذ داشت . آثار بزرگى و نجابت و شرافت ازکردار و گفتار خدیجه پدیدار بود . خدیجه از قبیله هاشم بود و پدر و اقوامش از ثروتمندان قریش‏بودند

ازدواج خدیجه قبل از پیامبر س قبل ازدواج ازدواج های پیامبر ص

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه