اعمال مستحبی

دعاى روز دهم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم. االلهمّ اجْعلنی فیهِ من المُتوکّلین. علیکَ واجْعلنی فیهِ من الفائِزینَ. لَدَیْکَ واجْعلنی فیهِ من المُقَرّبینَ. الیکَ بإحْسانِکَ یاغایَةَ الطّالِبین. خدایا قرار بده مرا در این. روز از متوکلان بدرگاهت ومقرر کن در آن از کامروایان حضرتت ومقرر فرما در. آن از مقربان درگاهت به احسانت اى نهایت همت جویندگان.

دعاى روز دهم رمضان دعاى روز دهم ماه مبارک رمضان دعاى روز دهم

ادامه مطلب ...
دعاى روز یازدهم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم. اللهمّ حَبّبْ الیّ فیهِ الإحْسانَ. وکَرّهْ الیّ فیهِ الفُسوقَ والعِصْیانَ. وحَرّمْ علیّ فیهِ السّخَطَ. والنّیرانَ بِعَوْنِکَ یا غیاثَ المُسْتغیثین. خدایا دوست گردان بمن. در این روز نیکى را و نـاپسند بدار در این روز فسق ونافرمانى را وحرام کن. بر من در آن خشم وسوزندگى را به یاریت اى دادرس داد خواهان.

دعاى روز ماه رمضان روز یازدهم ماه رمضان دعاى ماه مبارک رمضان

ادامه مطلب ...
دعاى روز دوازدهم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم. اللهمّ زَیّنّی فیهِ بالسّتْرِ والعَفافِ. واسْتُرنی فیهِ بِلباسِ القُنوعِ والکَفافِ واحْمِلنی. فیهِ على العَدْلِ. والإنْصافِ وامِنّی فیهِ من کلِّ ما أخافُ بِعِصْمَتِکَ یا عِصْمَةَ. الخائِفین. خدایا زینت ده مرا در آن با پوشش وپاکدامنى وبپوشانم در. آن جامه قناعت وخوددارى ووادارم نما در آن بر عدل وانصاف وآسوده ام دار در. آن از هر چیز که مىترسم به نگاهدارى خودت اى نگه دار ترسناکان .

دعاى روز ماه رمضان دعاى روز دوازدهم ماه رمضان دعاى ماه مبارک رمضان

ادامه مطلب ...
دعاى روز سیزدهم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم. اللهمّ طَهّرنی فیهِ من الدَنَسِ. والأقْذارِ وصَبّرنی فیهِ على کائِناتِ الأقْدارِ. ووَفّقْنی فیهِ للتّقى. وصُحْبةِ الأبْرارِ بِعَوْنِکَ یا قُرّةَ عیْنِ المَساکین. خدایا. پاکیزه ام کن در این روز از چرک وکثافت وشکیبائیم ده در آن به آنچه مقدر. است شدنى ها وتوفیقم ده در آن براى تقوى وهم نشینى با نیکان به یاریت اى. روشنى چشم مستمندان.

دعاى روز سیزدهم ماه مبارک رمضان دعاى روز ماه رمضان دعاى روز سیزدهم ماه رمضان

ادامه مطلب ...
دعاى روز سوم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم. اللهمّ ارْزُقنی فیهِ الذّهْنَ. والتّنَبیهَ وباعِدْنی فیهِ من السّفاهة والتّمْویهِ. واجْعَل لی نصیباً. مِنْ کلّ خَیْرٍ تُنَزّلُ فیهِ بِجودِکَ یا أجْوَدَ الأجْوَدینَ. خدایا. روزى کن مرا در آنروز هوش وخودآگاهى را ودور بدار در آن روز از نادانى. وگمراهى وقرار بده مرا بهره وفایده از هر چیزى که فرود آوردى در آن به بخشش. خودت اى بخشنده ترین بخشندگان.

دعاى روز سوم رمضان دعاى روز سوم ماه مبارک رمضان دعاى روز ماه رمضان

ادامه مطلب ...
دعاى روز چهارم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم. اللهمّ قوّنی فیهِ على إقامَةِ أمْرِکَ. واذِقْنی فیهِ حَلاوَةَ ذِکْرِکَ وأوْزِعْنی فیهِ. لأداءِ شُکْرَکَ. بِکَرَمِکَ واحْفَظنی فیهِ بِحِفظْکَ وسِتْرِکَ یـا أبْصَرَ النّاظرین. خدایا. نیرومندم نما در آن روز به پا داشتن دستور فرمانت وبچشان در آن شیرینى. یادت را ومهیا کن مرا در آنروز راى انجام سپاس گذاریت به کـرم خودت نگهدار. مرا در این روز به نگاه داریت وپرده پوشى خودت اى بیناترین بینایان.

دعاى روز چهارم ماه مبارک رمضان دعاى روز ماه رمضان روز چهارم ماه رمضان

ادامه مطلب ...
دعاى روز پنجم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم. اللهمّ اجْعَلْنی فیهِ من. المُسْتَغْفرینَ واجْعَلْنی فیهِ من عِبادَکَ الصّالحینَ. القانِتین. واجْعَلْنی فیهِ من اوْلیائِکَ المُقَرّبینَ بِرَأفَتِکَ یا ارْحَمَ. الرّاحِمین. خدایا قرار بده در این روز از آمرزش جویان وقرار بده. مرا در این روز از بندگان شایسته وفرمانبردارت وقرار بده مرا در این روز. ازدوستان نزدیکت به مهربانى خودت اى مهربان ترین مهربانان.

دعاى روز پنجم ماه مبارک رمضان دعاى روز ماه رمضان دعاى ماه مبارک رمضان

ادامه مطلب ...
دعاى روز ششم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم. اللهمّ لا تَخْذِلْنی فیهِ لِتَعَرّضِ. مَعْصِتِکَ ولا تَضْرِبْنی بِسیاطِ نَقْمَتِکَ وزَحْزحْنی. فیهِ من موجِباتِ. سَخَطِکَ بِمَنّکَ وأیادیکَ یا مُنْتهى رَغْبـةَ الرّاغبینَ. خدایا. وا مگذار مرا در این روز در پى نافرمانیت روم ومزن مرا با تازیانه کیفر. ودور وبرکنارم بدار از موجبات خشمت بحق احسان ونعمتهاى بى شمار تو اى حد. نهایى علاقه واشتیاق مشتاقان.

دعاى روز ششم دعاى روز ششم ماه مبارک رمضان دعاى روز ششم ماه رمضان

ادامه مطلب ...
دعاى روز هفتم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم. اللهمّ اعنّی فیهِ على صِیامِهِ وقیامِهِ. وجَنّبنی فیهِ من هَفَواتِهِ وآثامِهِ وارْزُقْنی. فیهِ ذِکْرَکَ بِدوامِهِ. بتوفیقِکَ یا هادیَ المُضِلّین. خدایا یارى کن مرا در این روز بر. روزه گرفتن وعبـادت وبرکنارم دار در آن از بیهودگى وگناهان وروزیم کن در آن. یادت را براى همیشه به توفیق خودت اى راهنماى گمراهان.

دعاى روز هفتم ماه مبارک رمضان دعاى روز ماه رمضان روز هفتم ماه رمضان

ادامه مطلب ...
دعاى روز اول ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم. اللهمَ اجْعلْ صِیامی فـیه صِیـام. الصّائِمینَ وقیامی فیهِ قیامَ القائِمینَ ونَبّهْنی. فیهِ عن نَومَةِ. الغافِلینَ وهَبْ لی جُرمی فیهِ یا الهَ العالَمینَ واعْفُ عنّی. یا عافیاً. عنِ المجْرمینَ. خدایا قرار بده روزه مرا در آن روزه داران واقعى. وقیام وعبادتم در آن قیام شب زنده داران وبیدارم نما در آن از خواب بى. خبران وببخش به من جنایتم را در این روز اى معبود جهانیان ودر گذر از من اى. بخشنده جنایات کاران.

دعاى روز اول رمضان دعاى روز اول ماه مبارک رمضان دعاى روز ماه رمضان

ادامه مطلب ...
دعاى روز دوم ماه مبارك رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم. اللهمّ قَرّبْنی فیهِ الى مَرْضاتِکَ. وجَنّبْنی فیهِ من سَخَطِکَ ونَقماتِکَ ووفّقْنی. فیهِ لقراءةِ آیاتِکَ. برحْمَتِکَ یا أرْحَمَ الرّاحِمین. خدایا نزدیک کن مرا در این ماه. به سوى خوشنودیت وبرکنارم دار در آن از خشم وانتقامت وتوفیق ده مرا در آن. براى خواندن آیات قرآن به رحمت خودت اى مهربانترین مهربانان.

دعاى روز دوم ماه رمضان دعاى روز دوم ماه مبارک رمضان دعاى روز ماه رمضان

ادامه مطلب ...
نمازهاى شب هاى ماه مبارك رمضان

مرحوم «علاّمه مجلسى» در فصل آخر از اعمال ماه رمضان در کتاب «زادالمعاد»، نماز شب هاى ماه رمضان را چنین بیان مى کند: (و با توجّه به این که بهترین اعمال، در ماه مبارک، نماز و قرآن است و این نمازها در بردارنده بسیارى از سوره هاى قرآن است، هرکس هر چند شب را بخواند غنیمت است). شب اوّل: چهار رکعت; هر رکعت بعد از سوره حمد پانزده مرتبه سوره توحید. شب دوم: چهار رکعت; در هر رکعت بعد از سوره حمد بیست مرتبه سوره إنَّا أنزلناه. شب سوم: ده رکعت; در هر رکعت بعد از سوره حمد پنجاه مرتبه سوره توحید. شب چهارم: هشت رکعت; در هر رکعت بعد از سوره حمد بیست مرتبه سوره إ

نمازهاى ماه مبارک رمضان شب 19 ماه مبارک رمضان شب 23 ماه مبارک رمضان

ادامه مطلب ...
نمازهای ماه شعبان

اعمال این ماه زیاد است از جمله نماز در روز و شب ماه شعبان. نماز در هر پنجشنبه از ماه شعبان:. هر پنجشنبه این ماه دو رکعت نماز خوانده می شود، در هر رکعت بعد از حمد صد مرتبه سوره توحید و بعد از سلام صد بار صلوات بفرستند. ثواب:. [1]. هر حاجتی که دارد از امر دنیا و آخرت برآورده می کند. [2] از مولای ما علی بن ابی طالب ـ علیه السّلام ـ روایت شده است که رسول خدا ـ صلّی الله علیه و آله ـ فرمود: «زینت داده می شود آسمانها در هر پنج شنبه از ماه شعبان، پس عرض می کنند ملائکه خدای ما بیامرزد روزه داران این روز را، و اجابت کند دعای آنها را، پس کسی که در این ر

نمازهای ماه شعبان نمازهای شعبان ماه شعبان

ادامه مطلب ...
طریقه خواندن نماز جعفر طیار

با فضیلت ترین وقت خواندن نماز جعفر (طیار) روز جمعه هنگام بالا آمدن آفتاب است. می توان آن را از نافله های شب یا روز حساب کرد که هم برای او از نوافلش حساب شود و هم نماز جعفر (طیار)، کما این که در روایت آمده است پس با نماز جعفر نافله نماز مغرب را مثلا نیت می کند. کیفیت نماز جعفر طیّار. این نماز چهار رکعت است که دو سلام دارد (دو تا دو رکعتی). در هر رکعتی حمد و سوره می خواند، سپس پانزده مرتبه می گوید: «سبحان الله و الحمدلله و لا اله الّا الله و الله اکبر». و همین تسبیح را ده مرتبه در رکوع و هم چنین ده مرتبه بعد از سر برداشتن از رکوع و هم چنین ده مر

طریقه خواندن نماز طریقه خواندن نماز جعفر طیار طریقه خواندن جعفر طیار

ادامه مطلب ...
ويژگي ها و آداب ماه رمضان

-. فضایل کلی ماه رمضان. در بین ماه های سال قمری، ماه رمضان، از قداست و جایگاه ویژه ای برخوردار است چنانکه در دعای مخصوص آن می خوانیم:. «. و هذا شهر عظمته و کرمته و شرفته و فضلته علی الشهور. »؛ (اقبال الاعمال/24). «و رمضان، ماهی است که او را عظمت و کرامت و شرافت، و فضیلت دادی، نسبت به ماه های دیگر. ». رسول خدا(ص) می فرماید: «اگر کسی در این ماه، یک آیه از قرآن، تلاوت کند، ثوابش مثل کسی است که در غیر ماه رمضان، یک بار قرآن را ختم کرده باشد. »(امالی صدوق/93). از امام صادق(ع) نیز درباره ماه رمضان نقل شده است: «هرکس در ماه رمضان، صدقه ای بدهد خداوند

ویژگی ها و آداب ماه رمضان ویژگی ماه رمضان ویژگی های ماه رمضان

ادامه مطلب ...
فضيلت اعمال مستحبى ماه رمضان

- دعا و استغفار در ماه رمضان. الحدیث:. قال على بن ابیطالب(ع):. »علیکم فى شهر رمضان بکثرة استغفار و الدعاء فاما الدعا فیدفع عنکم به البلاء و اما الاستغفار فتمحى به ذنوبکم. (1). ترجمه: بر شما باد در ماه رمضان به استغفار و دعاى زیاد. اما دعاهاى شما دافع بلا از شماست. و اما استغفار شما از بین برنده گناهان است. توضیح:. از وظایف روزه داران در این ماه، دعا و درخواست‏حوایج از حضرت حق است که بنده احساس نیاز به پیشگاه بى نیاز کرده، و دستهاى احتیاج خویش را به درگاه او دراز مى‏کند. - روزهاى ماه رمضان. الحدیث:. قال رسول الله (صلى الله علیه و آله):. ایها

فضیلت اعمال مستحبى ماه رمضان فضیلت و اعمال ماه رمضان فضیلت اعمال ماه رمضان

ادامه مطلب ...
شب نيمه‌ شعبان هم پای ليله القدر است

امام باقر علیه السلام فرمودند:. شب نیمه‌ی شعبان بعد از لیله القدر، برترین شب‌هاست. خداوند در آن شب فضل خود را به بندگان عطا می‌فرماید و ایشان را به کرم خویش می‌آمرزد. پس در تقرب جستن به سوی خدای تعالی کوشش کنیدزیرا خداوند به ذات مقدسش قسم یاد فرموده است که هیچ سائلی را در آن شب از درگاه خود دست خالی برنگرداند مادامی که خواسته‌ی او معصیت نباشد و خداوند آن شب را به ما اختصاص داده است. پس در دعا و ثنا بر خدای تعالی در آن شب کوشش نمایید. (مفاتیح الجنان). پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:. در شب نیمه‌ی شعبان روزی‌ها تقسیم می‌شود و عمر

شب نیمه شعبان شب لیله القدر

ادامه مطلب ...
سنت ها و مستحبات روزه

1- سحری نمودن و به تأخیر انداختن آن : رسول الله(ص) فرمودند: سحری بخورید، براستی در سحری برکت وجود دارد. (متفق علیه). از فایده های سحری خوردن این است که سنت می باشد و تبعیت از سنت رسول الله(ص) دارای اجر و ثواب می باشد و نیز سحری خوردن به دلیل مهرورزی پیامبر(ص) نسبت به امت و برای جلوگیری از روزه پی در پی می باشد. 2- شتاب و تعجیل در افطار کردن : رسول الله (ص) فرمودند: مردم همواره در نیکی و خیر می باشند، مادامیکه در خوردن افطار شتاب نمایند. (متفق علیه). 3- ترک گفتن اعمال زشت چه به وسیله ی دست، پا ، چشم و زبان باشد(مخصوصاً دروغ گفتن و سخن زشت و ناپس

روزه سنت سنت های روزه مستحبات روزه

ادامه مطلب ...
مناجات در شب نيمه شعبان

نیمه شعبان در اذهان شیعیان و محبان اهل بیت ،علیهم السلام، به عنوان روز میلاد نجات بخش موعود معنا و مفهوم می یابد. روز میلاد بزرگ مردی که انسانیت، ظهور او را به انتظار نشسته و عدالت برای پای بوس قدمش لحظه شماری می کند. نیمه شعبان اگر چه شرافتش را وامدار مولود خجسته ای است که در این روز زمین را با قدوم خویش متبرک ساخته است، اما همه عظمت آن دراین خلاصه نشده و در تقویم عبادی اهل ایمان نیز از جایگاه و مرتبه والایی برخوردار است. در روایاتی که از طریق شیعه و اهل سنت نقل شده فضیلتهای بسیاری برای عبادت و راز نیاز در شب و روز خجسته نیمه شعبان بر شمرده ش

مناجات نیمه شب مناجات نیمه شعبان شب نیمه شعبان

ادامه مطلب ...
رابطه نماز شب و افزایش روزی

انسان در این دنیا همواره با حوادث تلخ وشیرینی دست و پنجه نرم می کند که هریک به نوبه خود می تواند فراز و نشیب های فراوانی را در جاده ی زندگی پیش روی او قرار دهد. در این میان آنچه نمی توان نادیده گرفت آن است که آدمی با توجّه به ساختاری که دارد در برخورد با این حوادث به تنهایی نمی تواند آرامش و ثبات روحی خود را حفظ نماید، و لذا ما می بینیم که بسیاری از انسان ها در پیچ و خم زندگی، خود را آسیب پذیر نشان داده و پس از مدتی ضربه های بسیار سنگین و طاقت فرسایی را از نظر روانی متحمل می شوند،که این امر به قدری واضح و روشن است که هر گاه به نوای دل آنها گوش

رابطه نماز شب با افزایش روزی نماز شب روزی نماز شب و روزی

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه