چه‌قدر خوبه که بدونی

چه‌قدر خوبه که بدونی,
▪ چه‌قدر خوبه که بدونی یکی می‌خواد بهت بگه آدم خودخواه و ریاکاری نیستی.
▪ چه‌قدر خوبه که بدونی یکی می‌خواد بهت بگه آدم صادق و درستکاری هستی.
▪ چه‌قدر خوبه که بدونی یکی می‌خواد بهت بگه آدم مهربون و متواضعی هستی.
▪ چه‌قدر خوبه که بدونی یکی می‌خواد بهت بگه آدم محترمی هستی و ذهن بازی داری.
▪ چه‌قدر خوبه که بدونی یکی می‌خواد بهت بگه آدم سخت‌کوشی هستی و کار خیلی‌ها رو راه می‌اندازی.
▪ چه‌قدر خوبه که بدونی یکی می‌خواد بهت بگه آدم که...
▪ همیشه خودتو تشویق می‌کنی که از درون اصلاح بشی.
▪ همیشه به‌جای یأس و ناامیدی، شور و شوق زیادی داری.
▪ به‌جای نادرستی، پاکی و درستی رو پیشه راهت کردی.
▪ به‌جای تکبر و خودخواهی، تواضع و فروتنی رو در پیش گرفتی.
▪به‌جای حرص و طمع، آدم دست و دلبازی هستی.
▪به‌جای بدجنسی، خیلی با ایمان و درستکاری.
▪ به‌جای دوروئی و ریا خیلی یکرنگ و خالصی.
● حالا که می‌تونی توجه و لطف خدا رو به خودت جلب کنی، این عبارت‌ها رو به خودت و قلب و ذهنت تلقین کن:
▪ اگر می‌خواهی واقعاً برنده و فاتح بازی زندگی‌ات باشی،
▪منتظر دیگران نمون تا تشویقت کنن، به نفس درونی خودت که بهترین مشوقته رجوع کن،
▪ برای هر کسی که بهت نزدیکه ارزش و اعتبار قائل شو،
▪ چون ممکنه یه روز از خواب بلند شی و ببینی که،
▪ یه گوهر ارزشمند و گرانبها را زمانی از دست دادی که درگیر گرفتاری‌هات بودی.
منبع : مجله موفقیت


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه