پنج توصیه برای کمک به شما در شرایط بحرانی

پنج توصیه برای کمک به شما در شرایط بحرانی,
اکثر مردم هنگام مواجهه با مشکل یا مسئله ای پیچیده دچار نگرانی و اضطراب می شوند. در حالی که در چنین مواقعی، مسئله را باید شناخت و به بررسی حقایق پرداخت و در نهایت تصمیم گرفت. این مقاله به شما نشان خواهد داد که چگونه به جای ناراحت و نگران شدن، توانایی ها وافکار خود را به جهتی سوق دهید که بتوانید بهترین تصمیم ها را بگیرید. برای دستیابی به چنین توانایی از مراحل ذیل پیروی کنید:
۱) مسئله را تشخیص دهید و به طور واضح شناسایی کنید:
اولین وظیفه شما این است که تشخیص دهید مسئله ای وجود دارد. برخی از مشکلات، بزرگ و بسیار بدیهی هستند و برخی دیگر ساده اما مستمر و آزاره دهنده. برای این که بتوان راه حلی برای چنین مشکلاتی پیدا کرد، ابتدا باید مسئله را دقیقاً مشخص و معین کرد.
۲) اطلاعات جمع آوری کنید:
سعی کنید که مسئله را بیشتر و بهتر بشناسید. به دنبال علل و راه حل های احتمالی باشید. در این راه، ممکن است مجبور شوید اطلاعات زیادی را از جنبه های مختلف جمع آوری کرده و به بررسی آنها بپردازید.
۳) دلایل و شواهد را ارزیابی کنید:
سعی کنید برای سؤالات زیر، جواب های دقیق و صحیح پیدا کنید. منشاء اطلاعات جمع آوری شده کجاست؟ آیا این اطلاعات نقطه نظرات متنوعی را بیان می کند؟ چه گرایش هایی را از هر منبع اطلاعاتی می توان انتظارداشت؟ تا چه حد، اطلاعات به دقت و درستی جمع آوری شده اند؟ اطلاعات مزبور، واقعیات هستند یاعقیده شخصی؟
۴) راه حل ها و احتمالات را بررسی کنید:
از دلایل و شواهد جمع آوری شده، نتیجه گیری کنید و راه حلی را ارائه دهید. سپس، نقاط ضعف و قوت هر راه حل را ارزیابی کنید. ارزش ها، امتیازها و پیامدهای هر راه حلی چیست؟ موانع و مشکلات کدامند؟ چگونه می توان آنها را رفع کرد؟ مهمتراز همه، چه راه حلی مشکل شما و یا سازمانتان را حل می کند؟ اینجاست که خلاقیت شما اهمیت بسیاری دارد.
۵) بهترین راه حل را انتخاب کنید و آن را به مرحله عمل در آورید:
یکی از بهترین راه حل ها را انتخاب کنید و آن را به اجرا در آورید. سپس تا آخرین مرحله ، نتایج حاصل از اجرای راه حل فوق را بررسی و کنترل کنید و همچنان به بررسی و تعدیل نتایج و پیامدهای حاصله بپردازید تا زمانی که مطمئن شوید راه حل مذکور، تأثیر و کارایی طولانی خواهد داشت.

منبع : سایر منابع


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه