استودیو معماری سونو این ویلای خانوادگی زیبا را در اسلوونی طراحی و اجرا کرده است. این ویلا که ویلای M نام دارد از سه ساختمان مجزا با سقف شیروانی با سایه های تیره و روشن تشکیل شده است. نمای داخلی ویلا به گونه اس طراحی شده که بیشترین فضا را برای رفاه و آسایش اعضای خانواده فراهم می کند.

استودیو معماری سونو این ویلای خانوادگی زیبا را در اسلوونی طراحی و اجرا کرده است. این ویلا که ویلای M نام دارد از سه ساختمان مجزا با سقف شیروانی با سایه های تیره و روشن تشکیل شده است.

نمای داخلی ویلا به گونه اس طراحی شده که بیشترین فضا را برای رفاه و آسایش اعضای خانواده فراهم می کند.

ویلای خانوادگی شیک و مدرن M در اسلوونی با سقف شیروانی (1)

ویلای خانوادگی شیک و مدرن M در اسلوونی با سقف شیروانی (2)

ویلای خانوادگی شیک و مدرن M در اسلوونی با سقف شیروانی (3)

ویلای خانوادگی شیک و مدرن M در اسلوونی با سقف شیروانی (4)

ویلای خانوادگی شیک و مدرن M در اسلوونی با سقف شیروانی (5)

ویلای خانوادگی شیک و مدرن M در اسلوونی با سقف شیروانی (6)

ویلای خانوادگی شیک و مدرن M در اسلوونی با سقف شیروانی (7)

ویلای خانوادگی شیک و مدرن M در اسلوونی با سقف شیروانی (8)

ویلای خانوادگی شیک و مدرن M در اسلوونی با سقف شیروانی (9)

ویلای خانوادگی شیک و مدرن M در اسلوونی با سقف شیروانی (10)

ویلای خانوادگی شیک و مدرن M در اسلوونی با سقف شیروانی (11)

ویلای خانوادگی شیک و مدرن M در اسلوونی با سقف شیروانی (12)

ویلای خانوادگی شیک و مدرن M در اسلوونی با سقف شیروانی (13)

ویلای خانوادگی شیک و مدرن M در اسلوونی با سقف شیروانی (14)

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه