ورزش های هوازی به کسب نمرات تحصیلی بهتر کمک می کند

تحقیقات جدید نشان داده که ورزش های هوازی می تواند به کسب نتایج بهتر در امتحانات کمک کند.

نتیجه یک مطالعه نشان می دهد نوجوانانی که ورزش می کنند نسبت به دیگر دوستانشان که ورزش نمی کنند و تناسب اندام ندارند، نتیجه بهتری در امتحانات آموزشی کسب می کنند.

این مطالعه که توسط محققان اسپانیایی صورت گرفت نشان داد که اثرات چابکی و هماهنگی بیشترین تاثیر را در کسب نمرات تحصیلی خوب دارد و ورزش های هوازی نیز در این میان موثرند.

مدت ها گفته می شد که تناسب فیزیکی در دوران کودکی و در سال های نوجوانی برای سلامت فیزیکی و ذهنی در سراسر زندگی مفید است.

همچنین شواهد رو به رشدی نشان می دهند که ورزش می تواند نقش مهمی در سلامت مغز و عملکرد تحصیلی داشته باشد.

در این مطالعه که به تازگی انجام شده و در مجله Paediatrics منتشر شده است محققان اسپانیایی اثر مولفه های مختلف را بر تناسب اندام و عملکرد تحصیلی بررسی کردند.

آنها نفوذ ظرفیت قلبی تنفسی، قدرت عضلات و توانایی حرکتی را مطالعه کردند.

ظرفیت قلبی تنفسی نشان دهنده ظرفیت قلب وو ریه ها برای تامین سوخت و اکسیژن بدن در جریان ورزش است.

توانایی حرکتی به مهارت عضلات برای کنترل سرعت، چابکی و هماهنگی گفته می شود.

«ایرن استبان کورنجو» ( Irene Esteban-Cornejo) از دانشگاه مادرید گفت: از آنجاییکه مولفه های تناسب اندام به اندازه زیادی با یکدیگر ارتباط دارند کشف این که کدام مولفه های فیزیکی در تقویت عملکرد تحصیلی دانش آموزان نقش دارد حائز اهمیت است.

محققان در این مطالعه بیش از دو هزار دانش آموز شش تا 18 ساله را مورد بررسی قرار دادند .

آنها تناسب اندام و عملکرد تحصیلی این دانش آموزان را مطالعه کردند.

محققان متوجه شدند که ظرفیت قلبی تنفسی و توانایی حرکتی بطور مستقل و یا با هم در عملکرد تحصیلی دانش آموز ارتباط دارند./ ایرنا

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه