واکنش رئیس فدراسیون جهانی والیبال به خبر ورود زنان به سالن

به گزارش جوان ایرانی، در روزهای اخیر خبری به نقل از عبدالحمید احمدی، معاون وزیر ورزش، انتشار یافته مبنی بر اینکه زنان اجازه پیدا می کنند تا در ورزشگاه ها حضور پیدا کنند. البته این خبر از سوی یکی از مسئولان وزارت کشور رد شده است.

دکتر آری گراسا، رئیس فدراسیون جهانی والیبال، در واکنش به این خبر به سایت فدراسیون جهانی والیبال گفت: فدراسیون بین المللی والیبال شنیدن خبر آسان گرفتن حضور زنان در سالن ها را خوشایند می داند. البته تا این لحظه خیلی روشن نیست که آیا این قانون اجرا خواهد شد یا نه. این را باید قدمی دیگر در راه ورزش جهان دانست.

وی افزود: موجب خشنودی است که گفتگوهای سال گذشته پیشرفت های مثبتی در پی داشته و من از مقامات ایران و نیز مقامات فدراسیون والیبال ایران به خاطر انجام این کار مثبت تشکر می کنم. این خبر مدرکی در خصوص قدرت ورزش است و اینکه می تواند دگرگونی مثبت اجتماعی به همراه داشته باشد و فدراسیون بین المللی والیبال کار خود را ادامه خواهد داد تا به طور مشخص از حق زنان برای مشارکت در ورزش اطمینان حاصل کند.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه