نماز شب سیزدهم ماه رجب ؛ بدانكه مستحبّ است در هريك از ماه رجب وشعبان ورمضان آنكه در شب سيزدهم دو ركعت نماز بگذارند ...

نماز شب سیزدهم ماه رجب - تصویر 1

نماز شب سیزدهم ماه رجب

بدانکه مستحبّ است در هریک از ماه رجب وشعبان ورمضان آنکه در شب سیزدهم دو رکعت نماز بگذارند درهر رکعت حمد یک مرتبه و یس و تَبارَکَ المُلْکُ و توحید بخوانند .

 

در شب چهاردهم چهار رکعت به دو سلام ( دو نماز دو رکعتی ) به همین کیفیّت .
 
 
درشب پانزدهم شش رکعت به سه سلام ( سه نماز دو رکعتی ) به همین کیفیّت از حضرت صادق علیه السلام مرویست که هر که چنین کند جمیع فضیلت این سه ماه را دریابد و جمیع گناهانش غیر از شرک آمرزیده شود.
 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه