نتایج انفرادی و تیمی رقابت‌های کشتی فرنگی

مرحله اول رقابت‌های کشتی فصلی جایزه بزرگ باشگاه‌های کشور-قزوین

مرحله اول رقابت های کشتی فصلی جایزه بزرگ باشگاه های کشتی فرنگی کشور ظهر امروز (جمعه) در قزوین پایان یافت.

نتایج انفرادی و تیمی رقابت‌های کشتی فرنگی - تصویر 1
به گزارش سرویس ورزشی برنا، تیم های اول تا سوم این رقابت ها به ترتیب 10، هفت و نیم و پنج میلیون تومان جایزه نقدی دریافت می کنند. همچنین به کشتی گیران اول تا سوم نیز به ترتیب پنج، سه و دو میلیون تومان جایزه نقدی اهدا می شود.

در پایان این رقابتها تیم شهدای هفتم تیر قهرمان شد و تیم های مرکز جراحی پاستور اندیمشک، صبای قم، پیام نور تهران و شورای شهر و شهرداری کرج چهارم تا پنجم شدند.

رده بندی انفرادی این مسابقات نیز به شرح زیر است:

59 کیلوگرم: 1- عبدالمحمد پاپی (اندیمشک) 2- محمد نوربخش (هفتم تیر) 3- شاهین فلاحی (صبای قم)
66 کیلوگرم: 1- ابوذر نورزاده (شهرداری کرج) 2- وحید میرفتح‌الهی (هفتم تیر) 3- حمید زارع (صبای قم)
71 کیلوگرم: 1- رسول گرمسیری (اندیمشک) 2- داود رستمی (هفتم تیر) 3- بهرام جلالی (صبای قم)
75 کیلوگرم: 1- یوسف اخباری (هفتم تیر) 2- امیر حسین مولایی (صبای قم) 3- فرشاد بلفکه (پیام نور)
80 کیلوگرم: 1- مهدی هدایی (اندیمشک) 2- علی زینتی رفاه (صبای قم) 3- یوسف قادریان (هفتم تیر)
85 کیلوگرم: 1- مهدی ابراهیمی (صبای قم) 2- ابوالفضل فلاح دوست (پیام نور) 3- محمد رسولی (اندیمشک)
98 کیلوگرم: 1- داود عابدین زاده (هفتم تیر) 2- صمد کاظمی (پیام نور) 3- یحیحی جصاص (صبای قم)
130 کیلوگرم: 1- بهنام مهدی زاده (صبای قم) 2- مسعود نعمت چکانی (اندیمشک) 3- مجید علیاری (هفتم تیر)

رده بندی تیمی: 1- شهدای هفتم تیر 2- مرکز جراحی پاستور اندیمشک 3- صبای قم 4- پیام نور تهران 5- شورای شهر و شهرداری کرج

نتایج کامل تیم به تیم این رقابت ها به شرح زیر است:

صبای قم 28 پیام نور 7

نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است: (اسامی تیم پیام نور در ابتدا آمده است)

59 کیلوگرم: مرتضی قاسمی راد 2- شاهین فلاحی 8 (امتیاز مثب 5)
66 کیلوگرم: ایوب گراوند حاضر نشد- حمید زارع (امتیاز مثبت 5)
71 کیلوگرم: پژمان پشتام 12- بهرام جلالی 3 (امتیاز مثبت 4- 1)
75 کیلوگرم: فرشاد بلفکه 4 – امیر حسین مولایی 6 (امتیاز مثبت 5)
80 کیلوگرم: فواد کریمی صفر- علی زینتی رفاه 2 ( امتیاز مثبت 3)
85 کیلوگرم: ابوالفضل فلاح دوست صفر- مهدی ابراهیمی 10 (امتیاز مثبت 4)
98 کیلوگرم: صمد کاظمی 6- مهدی عسکری زاده صفر (امتیاز مثبت 3)
130 کیلوگرم: علی خلج صفر- بهنام مهدی زاده 4 (امتیاز مثبت 5)

جمع امتیاز: 24- 32
جمع امتیاز مثبت: 7- 28
برد انفرادی: 2- 6

شهدای هفتم تیر تهران 17 مرکز جراحی پاستور اندیمشک
نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است: (اسامی شهدای هفتم تیر در ابتدا آمده است)

59 کیلوگرم: محمد نوربخش 8- عبدالمحمد پاپی 11 (امتیاز مثبت 1- 3)
66 کیلوگرم: وحید میرفتح‌الهی 3- یوسف حاج ابراهیم یک (امتیاز مثبت 3- 1)
71 کیلوگرم: داود رستمی صفر- رسول گرمسیری 9 (امتیاز مثبت صفر- 5)
75 کیلوگرم: یوسف اخباری 9- فرشاد رستمی کیا 7 (امتیاز مثبت 3- 1)
80 کیلوگرم: یوسف قادریان 5- مهدی هدایی 3 (امتیاز مثبت 3- 1)
85 کیلوگرم: علی شر��فی 3- محمد رسولی 2 (امتیاز مثبت 3- 1)
98 کیلوگرم: داود عابدین زاده 8- مرتضی دریکوند صفر (امتیاز مثبت 4- صفر)
130 کیلوگرم: مجید علیاری صفر- مسعود نعمت چکانی 5 (امتیاز مثبت صفر- 3)

امتیاز مثبت: 17- 15
برد انفرادی: 5- 3

صبای قم 23 شورای شهر و شهرداری کرج 14
59 کیلوگرم: شاهین فلاحی 2- مصیب اکبری 6 (امتیاز مثبت صفر- 5)
66 کیلوگرم: حمید زارع صفر- اباذر نورزاده 6 (امتیاز مثبت صفر- 5)
71 کیلوگرم: بهرام جلائی 2- محمد کریمی 4 (امتیاز مثبت 1- 3)
75 کیلوگرم: امیر حسین مولایی 8- امین شاه پروری (امتیاز مثبت 4- صفر)
80 کیلوگرم: علی زینتی رفاه 5- سهیل رئیسی صفر (امتیاز مثبت 5- صفر)
85 کیلوگرم: مهدی ابراهیمی- نماینده نداشت (امتیاز مثبت 5- صفر)
98 کیلوگرم: یحیی جصاص 4- روح اله عزیزخانی 1 (امتیاز مثبت 3- 1)
130 کیلوگرم: بهنام مهدیزاده- نماینده نداشت (امتیاز مثبت 5- صفر)

جمع امتیاز مثبت: 23- 14
برد انفرادی: 5- 3

مرکز جراحی پاستور اندیمشک 22- پیام نور تهران 13

59 کیلوگرم: عبدالمحمد پاپی 2- مرتضی قاسمی راد صفر (امتیاز مثبت 5- صفر)
66 کیلوگرم: یوسف حاج ابراهیم- نماینده نداشت (امتیاز مثبت 5- صفر)
71 کیلوگرم: رسول گرمسیری 12- پژمان پشتام صفر (امتیاز مثبت 4- صفر)
75 کیلوگرم: فرشاد رستمی کیا یک – فرشاد بلفکه 10 (امتیاز مثبت 1- 4)
80 کیلوگرم: مهدی هدایی 4- فواد کریمی 2 (امتیاز مثبت 3- 1)
85 کیلوگرم: محمد رسولی 3- ابوالفضل فلاح دوست 8 (امتیاز مثبت 1- 3)
98 کیلوگرم: مرتضی دریکوند صفر- مهدی پورشایان 9 (امتیاز مثبت صفر- 4)
130 کیلوگرم: مسعود نعمت چکانی 2- علی خلج یک (امتیاز مثبت 3- 1)

جمع امیتاز مثبت: 22- 13
برد انفرادی: 5- 3

صبای قم 17 - تیم کشتی فرنگی شهدای هفتم تیر 18

نتایج انفرادی به شرح زیر است: (اسامی تیم صبا در ابتدا آمده است)

59 کیلوگرم: شاهین فلاحی صفر- محمد نوربخش 4 (امتیاز مثبت صفر- 5)
66 کیلوگرم: حمید زارع صفر- وحید میرفتح‌الهی 4 (امتیاز مثبت صفر- 5)
71 کیلوگرم: بهرام جلالی 10- داود رستمی صفر (امتیاز مثبت 4- صفر)
75 کیلوگرم: امیرحسین مولایی یک- یوسف اخباری 3 (امتیاز مثبت 1- 3)
80 کیلوگرم: علی زینتی رفاه 3- یوسف قادریان 2 (امتیاز مثبت 3- 1)
85 کیلوگرم: مهدی ابراهیمی 2- علی شریفی یک (امتیاز مثبت 5 –صفر)
98 کیلوگرم: یحیی جصاص صفر- داود عابدین زاده 6 (امتیاز مثبت صفر- 4)
130 کیلوگرم: بهنام مهدیزاده 8- مجید علیاری صفر (امتیاز مثبت 4- صفر)

جمع امتیاز مثبت: 17 - 18
برد انفرادی: 4 – 4

پیام نور تهران 20 – شورای شهر و شهرداری کرج 16

نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است: (اسامی تیم پیام نور در ابتدا آمده است)

59 کیلوگرم: مرتضی قاسمی راد صفر- مصیب اکبری 9 (امتیاز مثبت صفر- 4)
66 کیلوگرم: ایوب گراوند- اباذر نورزاده (گراوند حاضر نشد) (امتیاز مثبت صفر- 5)
71 کیلوگرم: پژمان پشتام 3- محمد کریمی 3 (امتیاز مثبت 1- 3)
75 کیلوگرم: فرشاد بلفکه 10- عابد بابکان صفر (امتیاز مثبت 5- صفر)
80 کیلوگرم: فواد کریمی 11- امیر شاه پروری 3 (امتیاز مثبت 4- 1)
85 کیلوگرم: ابوالفضل فلاح دوست 9- سهیل رئیسی صفر (امتیاز مثبت 4- صفر)
98 کیلوگرم: صمد کاظمی 4- امید افتخاری اصل یک (امتیاز مثبت 5- صفر)
130 کیلوگرم: علی خلج 4- روح اله عزیز خانی 7 (امتیاز مثبت 1- 3)

جمع امتیاز مثبت: 20- 16
برد انفرادی: 4-4

صبای قم 17- مرکز جراحی پاستور اندیمشک 19

نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است: (اسامی تیم قم در ابتدا آمده است)

59 کیلوگرم: شاهین فلاحی صفر- عبدالمحمد پاپی 10 (امتیاز مثبت صفر- 4)
66 کیلوگرم: حمید زارع 8- یوسف حاج ابراهیم 8 (امتیاز مثبت 3- 1)
71 کیلوگرم: بهرام جلالی یک – رسول گرمسیری 9 (امتیاز مثبت 1- 4)
75 کیلوگرم: امیر حسین مولایی 2- فرشاد رستمی کیا یک (امتیاز مثبت 3- 1)
80 کیلوگرم: علی زینتی رفاه صفر- مهدی هدایی 2 (امتیاز مثبت صفر- 5)
85 کیلوگرم: مهدی ابراهیمی 3- محمد رسولی 13 (1- 4)
98 کیلوگرم: یحیی جصاص 9- مرتضی دریکوند (4- صفر)
130 کیلوگرم: بهنام مهدیزاده 3- مسعود نعمت چکانی صفر (5- صفر)

جمع امتیاز مثبت: 17- 19
برد انفرادی: 4- 4

شورای شهر و شهرداری کرج 6- شهدای هفتم تیر تهران 32
نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است (اسامی تیم کرج در ابتدا آمده است):

59 کیلوگرم: مصیب اکبری (شرکت نکرد) – محمد نوربخش (امتیاز مثبت صفر- 5)
66 کیلوگرم: اباذر نورزاده 2- وحید میرفتح‌الهی صفر (امتیاز مثبت 5- صفر)
71 کیلوگرم: محمد کریمی (شرکت نکرد) - داود رستمی (امتیاز مثبت صفر- 5)
75 کیلوگرم: عابد بابکان 2- یوسف اخباری 11 (امتیاز مثبت 1- 4)
80 کیلوگرم: امیر شاه پروری صفر- یوسف قادریان 9 (امتیاز مثبت صفر- 4)
85 کیلوگرم: سهیل رئیسی صفر- مهدی فلاح 6 (امتیاز مثبت صفر- 5)
98 کیلوگرم: امید افتخاری اصل صفر- داود عابدین زاده 8 (امتیاز مثبت صفر- 4)
130 کیلوگرم: روح اله عزیزخانی صفر- مجید علیاری 5 (امتیاز مثبت صفر- 5)

جمع امتیاز مثبت: 6- 32
برد انفرادی: 1- 7

شهدای هفتم تیر تهران 31- پیام نور تهران 4

نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است: (اسامی تیم شهدای هفتم تیر در ابتدا آمده است)

59 کیلوگرم: محمد نوربخش 4- مرتضی قاسمی راد صفر (امتیاز مثبت 5- صفر)
66 کیلوگرم: وحید میر فتح الهی- ایوب گراوند (حاضر نشد (امتیاز مثبت 5- صفر)
71 کیلوگرم: داود رستمی 9- سعید حیدری صفر (امتیاز مثبت 4- صفر)
75 کیلوگرم: یوسف اخباری – فرشاد بلفکه (حاضر نشد) (امتیاز مثبت 5- صفر)
80 کیلوگرم: یوسف قادریان 6- فواد کریمی صفر (امتیاز مثبت 3- صفر)
85 کیلوگرم: علی شریفی صفر- ابوالفضل فلاح دوست 10 (امتیاز مثبت صفر- 4)
98 کیلوگرم: داود عابدین زاده 9- مهدی پورشایان صفر (امتیاز مثبت 4- صفر)
130 کیلوگرم: مجید علیاری 2- علی خلج صفر (امتیاز مثبت 5- صفر)

جمع امتیاز مثبت: 31- 4
برد انفرادی: 7- 1

شورای شهر و شهرداری کرج 9 – مرکز جراحی پاستور اندیمشک 24

59 کیلوگرم: مصیب اکبری 1- عبدالمحمد پاپی 10 (امتیاز مثبت 1- 4)
66 کیلوگرم: اباذر نورزاده- 11- یوسف حاج ابراهیم 2 (امتیاز مثبت 4- 1)
71 کیلوگرم: محمد کریمی (حاضر نشد)- رسول گرمسیری (امتیاز مثبت صفر- 5)
75 کیلوگرم: امیر شاه پروری 2- فرشاد رستمی کیا 10 (امتیاز مثبت 1- 4)
80 کیلوگرم: سهیل رئیسی صفر- مهدی هدایی 6 (امتیاز مثبت صفر- 5)
85 کیلوگرم: نماینده نداشت- محمد رسولی (امتیاز مثبت صفر- 5)
98 کیلوگرم: روح اله عزیزخانی 8- مرتضی دریکوند صفر (امتیاز مثبت 4- صفر)
130 کیلوگرم: امید افتخاری اصل (حاضر نشد) - مسعود نعمت چکانی (امتیاز مثبت صفر- 5)

جمع امتیاز مثبت: 10- 29
برد انفرادی: 2- 6

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه