علاقه عجیب خواننده زن 29 ساله به مارهای کبرا باعث شد که به کام مرگ فرو رود. خواننده زن جوان با نیش مار کشته شد. خواننده زن اهل کشور اندونزی در یک حادثه عجیب درگذشت. ایرما بلو یک خواننده 29 ساله بود که در آخرین کنسرت خود, از مارهای کبرا در بخشی از اجرای کنسرتش استفاده می کرد!. او مار ها را در دست گرفته و دور بدن خود قرار میداد. علاقه عجیب این خواننده زن به مار! به سر او دقت کنید!. در همین لحظه یک شاه کبرا پای این خواننده را گاز گرفته و زهر خود را وارد بدن او می کند. خواننده زن درحال بازی با م ...

مرگ خواننده زن معروف در کنسر به دلیل مار گزدیدگی!

علاقه عجیب خواننده زن 29 ساله به مارهای کبرا باعث شد که به کام مرگ فرو رود.

خواننده زن جوان با نیش مار کشته شد

خواننده زن اهل کشور اندونزی در يک حادثه عجيب درگذشت.

ايرما بلو يک خواننده 29 ساله بود که در آخرين کنسرت خود, از مارهای کبرا در بخشی از اجرای کنسرتش استفاده می کرد!

او مار ها را در دست گرفته و دور بدن خود قرار ميداد.
علاقه عجیب این خواننده زن به مار! به سر او دقت کنید!

مرگ خواننده زن معروف در کنسر به دلیل مار گزدیدگی!

 

در همين لحظه يک شاه کبرا پای اين خواننده را گاز گرفته و زهر خود را وارد بدن او می کند.
خواننده زن درحال بازی با مار کبرا

مرگ خواننده زن معروف در کنسر به دلیل مار گزدیدگی!

 

اين خواننده فکر می کرد که زهر مارها گرفته شده و اين فقط يک گزيدگی ساده است, به اجرای برنامه خود ادامه داد.

45 دقيقه از اين حادثه گذشته بود ��ه ناگهان او دچار تشنج و سپس حالت تهوع شديدی شد و سريعا به بيمارستان برده شد اما قبل از رسيدن به بيمارستان درگذشت!

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه