مدل طراحی ناخن، این بار به سبک شناگران زن المپیک. طراحی ناخن آلیسون اشمیت ALLISON SCHMITT در المپیک 2016. طراحی ناخن آلیسون اشمیت ALLISON SCHMITT در المپیک 2016. طراحی ناخن سیارا رانگ CIERRA RUNGE در المپیک 2016. طراحی ناخن دانا ولمر DANA VOLLMER در المپیک 2016. طراحی ناخن الیزابت بیسل ELIZABETH BEISEL در المپیک 2016. طراحی ناخن کاتلین بیکر KATHLEEN BAKER در المپیک 2016. طراحی ناخن سیمون بیلس SIMONE BILES ژیمناستیک کار در المپیک 2016.

 

مدل طراحی ناخن، این بار به سبک شناگران زن المپیک

 

طراحی ناخن آلیسون اشمیت ALLISON SCHMITT در المپیک 2016

طراحی ناخن آلیسون اشمیت ALLISON SCHMITT در المپیک 2016

 

 

طراحی ناخن آلیسون اشمیت ALLISON SCHMITT در المپیک 2016

طراحی ناخن آلیسون اشمیت ALLISON SCHMITT در المپیک 2016

 

 

طراحی ناخن سیارا رانگ CIERRA RUNGE در المپیک 2016

طراحی ناخن آلیسون اشمیت ALLISON SCHMITT در المپیک 2016

 

 

طراحی ناخن دانا ولمر DANA VOLLMER در المپیک 2016

طراحی ناخن آلیسون اشمیت ALLISON SCHMITT در المپیک 2016

 

 

طراحی ناخن الیزابت بیسل ELIZABETH BEISEL در المپیک 2016

طراحی ناخن آلیسون اشمیت ALLISON SCHMITT در المپیک 2016

 

 

طراحی ناخن کاتلین بیکر KATHLEEN BAKER در المپیک 2016

طراحی ناخن آلیسون اشمیت ALLISON SCHMITT در المپیک 2016

 

 

طراحی ناخن سیمون بیلس SIMONE BILES ژیمناستیک کار در المپیک 2016

طراحی ناخن آلیسون اشمیت ALLISON SCHMITT در المپیک 2016

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه