عکس جالب از شکار آفتاب پرست و قورباغه. یک عکاس آماتور توانست یه صورت اتفاقی صحنه ای بسیار جالب از شکار یک آفتاب پرست را ثبت کند. او برای گرفتن این عکس ساعت ها در پارک منتظر نشست تا شرایط فراهم شود. در این عس دیدنی یک حشره روی قورباغه نشسته است که آفتاب پرست با زبان درازش این حشره را شکار می کند و نوش جان می کند و البته قورباغه هم هیچ واکنشی نشان نمی دهد.

عکس جالب از شکار آفتاب پرست و قورباغه

یک عکاس آماتور توانست یه صورت اتفاقی صحنه ای بسیار جالب از شکار یک آفتاب پرست را ثبت کند. او برای گرفتن این عکس ساعت ها در پارک منتظر نشست تا شرایط فراهم شود. در این عس دیدنی یک حشره روی قورباغه نشسته است که آفتاب پرست با زبان درازش این حشره را شکار می کند و نوش جان می کند و البته قورباغه هم هیچ واکنشی نشان نمی دهد.

عکس جالب از صحنه شکار یک آفتاب پرست و قورباغه!

 

عکس جالب از صحنه شکار یک آفتاب پرست و قورباغه!

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه