زمان را مدیریت کنید!

زمان را مدیریت کنید!,
شما تا چه اندازه برای وقت خود ارزش قائلید؟! آیا از برنامه زمانی مشخصی برای به انجام رساندن کارهای خود پیروی می کنید؟! یک عامل بسیار مهم در هر موفقیتی برنامه ریزی صحیح و پیروی از یک برنامه زمانی مشخص برای نیل به اهداف مطلوب می باشد. اکنون برای آنکه قادر باشید از وقت خود به نحو احسن استفاده کنید، راهکارهای زیر را در زندگی خود به کار بندید.
▪ همواره فعالیت ها و تکالیف روز بعد خود را از شب قبل برنامه ریزی کنید و کارهایی که باید به انجام رسانید را روی کاغذ یادداشت نمایید.
▪ فهرست تکالیف و کارهای خود را اولویت بندی کرده و برای هر کدام از آنها ضرب الاجل اجرایی منظور کنید.
▪ همیشه کارهایی دشوار و پردغدغه تر را زودتر از بقیه و یا در هنگامی که در بهترین شرایط جسمی و روحی می باشید انجام دهید. کارهای سبک تر را در هنگام خستگی نیز می توان به انجام رساند.
▪ امور با اهمیت اما ناخوشایند را به تعویق نیندازید. هیچ گاه کارها با به تعویق انداختن خوشایند تر نمی گردند.
▪ هرگاه شروع به انجام کاری کردید سعی کنید بدون وقفه آن را به پایان رسانید.
▪ مابین فعالیت ها برای خود وقت استراحت نیز در نظر بگیرید.
▪ مکالمات تلفنی خود را نیز از پیش برنامه ریزی کنید. سخنانی که می خواهید بیان کنید و یا اطلاعاتی که می خواهید کسب کنید را روی کاغذ یادداشت کنید.
▪ همواره خودانگیخته باشید و با پشتکار کارهای خود را به پایان رسانده و مقهور موانع نگردید.
▪ در هر زمان که تصور کردید کاری که در حال انجام آن می باشید، عبث، بی فایده و غیرسازنده می باشد به محض دریافت دست از آن بکشید.
▪ به خود و اولویت بندی که صورت داده اید اعتماد و ایمان داشته باشید و در هر شرایطی به آنها پایبند باشید.
▪ این که وقت خود را صرف چه اموری می کنید را دقیقاً مورد بررسی و نظارت قرار داده و در صورت لزوم یک سری تغییرات آگاهانه در رفتار خود پدید آورید.
▪ همواره در زندگی، فرد منظم و سازمان یافته ای باشید تا وقت خود را بیهوده صرف یافتن وسایل گم شده خود نکنید.
▪ برای وقت خود ارزش قائل باشید، زمان هیچ گاه به عقب باز نمی گردد.
▪ به خاطر داشته باشید استرس و خستگی معلول کارهایی که به انجام رسانده اید نبوده، بلکه بیش تر از افسوس کارهایی که می توانستید انجام دهید، اما انجامشان نداده اید نشأت می گیرند.
▪ به هیچ فردی اجازه ندهید وقت شما را تلف کرده و برای خود مصروف دارد. برای خود مرزبندی مشخصی تعیین کرده و بیاموزید که در صورت لزوم با صراحت «نه» بگویید.
▪ از تمام لحظات زندگی خود به نحو احسن استفاده کرده و سعی کنید از آنها لذت ببرید.
▪ سعی کنید فرد خوشبینی باشید و همواره در انتظار رویدادهای خوشایند در زندگی خود باشید.
▪ برای زندگی خود اهداف مشخصی تعیین کرده و برای دستیابی به آنها تلاش کنید.
▪ هنگام نیاز، از فرد آگاهی راهنمایی بخواهید.
▪ «وقت کش ها» و یا هدر دهنده های وقت را به حداقل برسانید. آنها شامل این موارد می باشند: تلفن های طولانی، بی هدف و غیرضروری، بازدید کننده ها و میهمانان ناخوانده، پشت گوش اندازی ها، گفت وگوهای بی ثمر و یا نامشخص، دانش فنی ناکافی و یا اطلاعات ناقص هنگام انجام کار، فقدان اهداف و اولویت بندی ها و یا مبهم و گنگ بودن آنها، فقدان برنامه ریزی، خستگی و استرس، ناتوانی در «نه» گفتن، بی نظمی و نابسامانی های فردی، تماشای تلویزیون بیش از دو ساعت در روز.
آذر حاجی عباس تبریزی
منبع : روزنامه جوان


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه