راهی ساده برای تعالی بیشتر

راهی ساده برای تعالی بیشتر,
در طول زندگی بارها حرفها و حکایات بسیاری در خصوص رسیدن به تعالی و معرف شنیده ایم. در برخی از موارد نیز با آنها هم ذات پنداری کرده ایم. به هر حال برای گرفتن تاثیر بیشتر و گام برداشتن در این راه، توجه به چند قاعده و ساده رهگشا می باشد. ابتدا باید بدانیم که از زندگی چه خواسته ای داریم. بسیاری از افراد در زندگی روز مره غرق شده و بقدری به حساب و کتاب روزمره گرفتار شده اند؛ که حتی گذشت زمان را حس نمی کنند گاهاً نیز می گویند انگار همین دیروز بود یا اینکه به زمین و زمان می نالند، که این گفته ها یعنی در گیری در روز مره گی و دست و پا زدن در باتلاقی که برای خود ساخته اند.
بهترین کار اینست که در برابر خود خلوت کرده و خواسته های خود را از زندگی با خود در میان گذاشت. در واقع باید خودمان بدانیم که خودمان چه می خواهیم و از خواسته خودمان با خبر گردیم به زبان ساده وقتی خودمان ندانیم چه می خواهیم چطور می توانیم به آنچه که می خواهیم ولی نمی دانیم دست یابیم. بنابراین با خود صادق باشیم و خواسته های خود را برای خود بیان کنیم. البته سعی کنیم تا حدامکان خواسته های معقول و دستیافتنی را طلب کنیم. قاعده بعدی این است که خواسته های خود را واقعی مطرح کنیم گرچه نگرش مثبت باعث طیب خاطر و آرامش فکری و روحی می شود ولی در شرایط واقعی عاملی برای سرخوردگی خواهد بود. بنابراین بهتراست که خواسته ها واقع گرانه مثبت باشند تا در عمل ممکن و دستیافتنی تر باشد. واقع گرایانه مثبت در اصل عاملی برای حرکت به سمت نیل به برکت خواهد بود.
این نگاه با خود راه حلهایی نیز به همراه دارد. وقتی موضوعی بصورت واقع گرایانه مثبت در ذهن عنوان می شود بصورت نا خود آگاه فکر را به سمت تعالی می کشاند. بنا براین فکر و تامل به جنبه مثبت به صورت خود کارو خودجوش در راستای رسیدن به نتیجه فعال می شود. منظور از خواسته مثبت عنوان نمودن موضوع به صورت مثبت است مثلا به جای اینکه بگوییم پول ندارم بگوییم خواسته من پول مورد نیاز است. در صورتی که به موضوعی به صورت منفی گرایانه نگاه شود. روح و روان دچار افسردگی و تالم می گردد. که این خود برای ساخت و ارائه راه حل کفایت نداشته و انسان را از تفکر سازنده دور می کند. مرحله بعدی ممارست و مراقبه از خواسته نگرش مثبت به موضوع است که باید در کلیه امور از مسائل جزئی گرفته تا در موراد بحرانی و آنی رعایت شود. منظور از موارد بحرانی و آنی آنست که در شرایطی که فکر در توفان حوادث دچار سردر گمی می شود نیز از فکر اصلی خود غافل نشویم. این کار در ابتدای امر سخت خواهد بود و اغلب از آن غافل شدن بخصوص در زندگی امروزی امری عادی و محتوم خواهد بود. ولی در صورت توجه و مراقبه می توان آن را تعمیم داد و به سایر امور زندگی مثلاً خودداری از خشم و غیره نیز آن را تسریع بخشید. معمولاً مواقعی که در روزه مره گی در گیرمی شویم از هم راستایی با خواسته مثبت فاصله می گیریم یا مواقعی که با یک پدیده آنی و بحرانی برخورد می کنیم نیز خواسته ها را فراموش کرده درگیر ذهنیات منفی نیز می گردیم. ولی در صورت ممارست و مراقبه کم کم می توان این حالت را در وجود خود نهادینه نمود.
فکر کردن به اینکه چه خواسته ای داریم و آنکه آن را با نگاه مثبت در ذهن بپروانیم که یکی از روشهای ماندگاری و تداوم پندار نیکو همین است. در برخی از موارد بهتر است از قدرت ماندگاری نوشتن برای تمرکز بیشتر روی موضوع بهره برد. و بهره مندی از یک یا چند مصاحب در این زمینه فعال و علاقمند هستند در گفتگوهای پویا تکمیل کننده خواهد بود و حتی بهره بردن از کتاب و نوشتهای مناسب نیز می تواند به استمرار این معرفت و رسیدن به تعالی کمک شایانی داشته باشد به عبارتی حفظ حال نیکو بسیار مهمتر و سخت تر از رسیدن به حال نیکو اولیه است؛ که این مهم از طریق استمرار و ممارست حاصل می شود. همسنگ کردن خواسته ها با شرایط واقعی هم می تواند در حفظ و رسیدن به آنها یاری بخش باشد. در صورتی که بتوان مراحل فوق الذکر را به انجام رسانیده، ادامه داد به مرور زمان خواسته ها بصورت باور ذهنی تجلی پیدا می کنند.
باور جزیی از عادات و اعتقادات می شود که در رسیدن به منش و رفتار نقش مهمی را به عهده دارد. در زندگی بسیاری از امور دارای مراتب و توالی هستند که طی کلیه موارد و ترتیب در نیل به هدف جزیی از موضوع تعالی خواهد بود. در طول زندگی بارها شنیده ایم که که برخی از افراد دارای کرامات و ویژگی خاص هستند و در برخی از موارد آنها را با چشم خود دیده ایم جز با طی طریق از طریق ترتیب و توالی در امور و خواسته های معقول حاصل نمی شود. حتی برای ترک عادات نیز نیل به این روش کار ساز خواهد بود در واقع یک از کلیدهای رسیدن به تعالی همین است شاید در نگاه اول گفته شود که این را که همه می دانند و یا اینکه اگر ایتقدر ساده است پس چرا به این راحتی دستیافتنی نیست. خود این گفته با این طریق در تضاد است و از حصول آن جلوگیری می کند. البته برای ترک عاداتی که سالها بلکه نسلهای متمادی در خانواده یا خاندان وجود داشته نیاز به زمان و مراقبه بیشتری را می طلبد و اغلب در شرایط آنی و بحرانی بیشتر نیاز به توجه و مراقبه دارد. در طی استمرار می توان به نتیجه مطلوب رسید.
یکی از روشهای مناسب پیدا کردن افرادی است که نسبت به این گونه مسائل علاقمند هستند و صحبت و گفتمان دراین باره می تواند منجر به ایجاد انگیزه گردد و باعث هم افزایی این نگرش نیز شود. برای استمرار نگرش باید هردفعه از نو شروع کرد و خواسته جدیدی را بطور مثبت را در وجود خود یافت.و آنرا در تمام احوال در دهن پرواند و حتی با نزدیکان و دوستان مطرح نمود و به همین ترتیب به طور همیشگی دنبال نمود. ارزیابی یکی از موارد مهم برای سنجش پایداری و محکی برای مداومت در این باره است. ارزیابی می تواند توسط خود فرد و در پاره ای از موارد توسط نزدیکان و دوستان انجام گردد. در واقع ارزیابی، بررسی مراحل فوق در رسیدن به خواسته مورد نظر است که در یک دوره مثلاً یک ساعته، یک روزه، هفتگی، ماهانه و سالیانه و حتی بیشتر است و باید دید که به چه مقدار از این خواسته رسیده اید. و چه راهی برای ادامه درپیش دارید. و کدام مراحل را باید بیشتر دقت کنید در واقع می توان گفت این از ابتدا که تعیین و همسنگ سازی خواسته است تا مراقبه و ارزیابی یک تمرین برای فکر و تایید آن بر روی کردار و رفتار است که با سرشت آدمی همخوانی داشته و قابل حصول است.
راز این کار در سادگی آن نهفته است اگر به قواعد عمل شود نتیجه بخش خواهد بود ولی اگر موردی مانند استمرار از قلم بیاقتد دیگر نمی توان به حصول آن اطمینان داشت . در خصوص مسائل ذهنی عبارت نمی توانم عبارتی نادرست و بازدارنده است که باید از زبان و فکر حذف شود و به جای آن از عبارت مثبت می توانم بهره برد. زیرا ذهن جایی است که در آن محدودیت وجود ندارد و خواسته از طریق ذهن متجلی می شود. البته هر می توانمی مناسب نیست و باید سنجیده و قابل حصول باشد. دقت در عدم تناقض در عمل به خواسته یکی از رموز کلیدی است که باید آن را بصورت هدفمند دنبال نمود. اگر خواسته با عمل همخوانی نداشته باشد نتیجه نهایی حاصل نمی شود و در واقع باید طوری رفتار کنید که انگار به خواسته های خود رسیده اید. به خاطر ملموس بودن توجه به این به موضوعات فرعی چون ارتباطات و نوع دوستی شایان توجه است. اگر به خود بها ندهید نمی توانید از دیگران انتظار داشته باشید که به شما بها بدهند و بجای از خود گذشتگی سعی کنید که نوع دوست باشید تا کام روا گردید.
در واقع شما اگر شاد باشید می توانید دیگران را شاد کنید. اگر خودتان غمناک باشید نمی توانید باعث شادی واقعی بشوید. توازن در خواسته مادی و معنوی لازم و ملزوم یکدیگر هستند. بی توجه ای به یکی عواقب خود را بدنبال دارد توجه به مادیات مذموم و توجه صرف به معنویات دوری از مواهب و سلامت خواهد بود. که آن نیز پسندیده نیست. در خصوص نوع به توجه خصلتهای دیگران نیز بهتر است نکات مثبت آنها را در ذهن تداعی نمود؛ تا نکات منفی. تا بتوان راحتر با آنها معاشرت نمود و از خوبیهای آنها بهره مند گردید. سعی در تحول در خانواده و جمع دوستان می تواند تجلی نتیجه حاصله از این نگرش با عملکرد آن باشد . در خانواده به همراه پدر و مادر، خواهر و برادر، همسر و فرزند این رفتار را بصورت جمعی نهادینه و ماندگار می شود که می تواند بهترین موضوع مورثی برای آیندگان باشد. تشکر و یادآوری در رسیدن به خواسته ها می تواند نقش موثری در استمرار و توسعه آنها داشته باشد. تشکر و سپاسگزاری می تواند در مراحل فوق الذکر از ابتدا تا انتها در رسیدن به اهداف کمک کند و عاملی برای ادامه آنها باشد.
مجتبی صابری
رای مند مهر


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه