دبیر و عضو کمیته پزشکی منصوب شدند

با حکم رئیس فدراسیون کشتی

دبیر و عضو کمیته پزشکی فدراسیون کشتی منصوب شدند.

دبیر و عضو کمیته پزشکی منصوب شدند - تصویر 1
به گزارش جوان ایرانی به نقل از برنا، با پیشنهاد رئیس کمیته پزشکی و موافقت فدراسیون کشتی، دکتر تورج ملک محمدی بعنوان دبیر و دکتر رامین امیرساسان بعنوان عضو کمیته پزشکی فدراسیون کشتی منصوب شدند.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه