عقل هاى فضيلت مندان ، در نوك قلم هاى آنهاست.

حدیث روز دوشنبه «1 اردیبهشت 93 » روز بزرگداشت سعدی - تصویر 1


امام على علیه السلام :

عُقولُ الفُضَلاءِ فی أطرافِ أقلامِها؛

عقل هاى فضیلت مندان ، در نوک قلم هاى آنهاست.

غرر الحکم : ۶۳۳۹ / تبلیغ بر پایه قرآن و حدیث ص 274
پیامبر صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏ آله :

رَکعَتانِ‏ مُقتَصَدَتانِ‏ فی التَّفَکُّرِ خَیرٌ مِن قیامِ لَیلَةٍ والقَلبُ ساهٍ.

دو رکعت نماز متوسّط (معمولى) همراه با اندیشه، بهتر از شب زنده دارى با بى توجّهى دل است.

امالی طوسی: ص 533 / حکمت نامه پیامبر اعظم (ص) : ج‏14 ، ص 506

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه