تایید تلویحی کنار رفتن نایب‌رئیس بانوان فدراسیون هندبال با واگذاری اختیارات به یک کارمند

سرویس ورزش  جوان ایرانی:

خبرگزاری فارس: تایید تلویحی کنار رفتن نایب‌رئیس بانوان فدراسیون هندبال با واگذاری اختیارات به یک کارمند

رئیس فدراسیون هندبال تمام وظایف نایب‌رئیس بانوان را به شخص دیگری واگذار کرد.


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه