به مشاور مراجعه کنید

از بسیاری جهات جای خوشوقتی است که در زمانه خانواده‌های ناهنجار به‌سر می‌بریم. تا همین چند سال پیش، اگر در جستجوی مشاوری حرفه‌ئی بر می‌آمدید، نا متعارف به‌نظر می‌رسید. امروزه اگر نزد درمان‌گر نروید، افراد می‌پندارند که در پی نفی و انکار برآمده‌اید. فرصت را غنیمت بشمارید. یعنی اگر مسأله‌ئی دارید که خودتان ـ یا دوستان و اعضاء گروه پشتیبانی‌تان ـ قادر به حل آن نبوده‌اند، حتی یک ثانیه از وقتتان را به هدر ندهید. و کمک حرفه‌یی بطلبید.
خود را برای این امکان آماده کنید که شاید نخستین شخصی که به او مراجعه می‌کنید، همه پاسخ‌ها را نداند. چند سال پیش که نزد مشاور رفتم، در ابتدا نزد چند درمان‌گر نامناسب ـ اگرچه خوش نیت ـ رفتم. خوش اقبال بودم زیرا سومین درمانگری که به او مراجعه کردم، بسیار مناسب و کاردان بود. به جستجو ادامه دهید تا درمان‌گر مناسب خود را بیابید. بدون زیر بنای اعتماد نمی‌توانید به حل مسائل هسته‌ئی و اساسی بپردازید.
نباید فقط قابلیت سازگاری و انطباق را در نظر بگیرید. این شخص باید کارآمد و آزموده نیز باشد. اگر پیدا کردن درمان‌گر مناسب را دشوار می‌یابید، از دوستان و همکارانتان بپرسید که آیا بر اساس تجربه شخصی خودشان درمان‌گر کاردان و مناسبی را می‌شناسند؟ پیش از اتخاذ تصمیم، برای یک جلسه امتحانی نزد چند نفر از آنها بروید. در انتخاب مشاور مناسب خویش، به شهودتن اعتماد کنید.
از شوخی‌های مربوط به روانکاوی که می‌گوید مابقی عمرتان را باید روی کاناپه روانکاوی دراز بکشید، دلسرد نشوید. اگر درمان‌گری کارآمد یافته‌اید، باید پس از چند جلسه بتوانید به هسته و کانون مسائل اصلی خویش برسید.
اگر پس از یکی دو جلسه نتوانستید به تجربه &#۷۸۲;آهان، حالا متوجه شدم!&#۷۸۲; برسید، جداً به این فکر بیفتید که درمان‌گر دیگری را بیازمائید. به محض این‌که متوجه بشوید که به کدام مسائل باید بپردازد، کار اصلی آغاز می‌شود. و نامعقول نیست که این کار در کنار مشاوری کاردان و مناسب، شش ماه تا یک سال طول بکشد.
همه ما گره‌هائی داریم که با کمک مشاوری حرفه‌ئی سریع‌تر گشوده می‌شود. اگرچه شاید نخست وحشت‌زا بنماید، کارکردن با مشاوری آزموده برای پرداختن به زخم‌ها و حالات تدافعی‌مان، راه حلی مؤثر برای از بین بردن الگوهای کهنه‌ئی است که دیگر سودمند واقع نمی‌شوند.
مراجعه منظم به مشاوری کاردان، یکی از شیوه‌های مؤثری است که امروزه می‌تواند شناختی را که از خویشتن داریم سرعت بخشد. اگر احساس می‌کنید که نیاز به جلسات مشاوره دارید. این کار را به تعویق نیندازید. این امر می‌‌تواند به رهائی و رشد درونتان ـ که از بهر آن به این جهان آمده‌اید ـ کمک فراوان کند.
منبع : مطالب ارسال شده


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه