به زندگی و آینده اعتماد داشته باشید!

دنیای ما زیبایی‌های فراوان دارد. درختان‌، پرنده‌ها، چهره‌ها هیچ چیز به یك شكل وجود ندارد و همه چیز در حال تغییر است‌. به نظر می‌رسد بعضی اوقات ثابت ماندن در همان جا كه قرار داریم‌، بی خطرتر و سالم‌تر از موقعیت‌های ناشناخته و جدید و یا پذیرفتن تغییرات باشد. اما در حقیقت آرامش واقعی از تلاش برای جلوگیری كردن از جریان طبیعی زندگی به دست نمی‌آید بلكه از تسلیم شدن در برابر این كه در مسیر جریان قرار بگیریم و ترسی از آینده و یا دلتنگی از گذشته نداشته باشیم‌، به وجود می‌آید. «هلن كلر» می‌گوید: «هنگامی كه دری از خوشبختی به روی ما بسته می‌شود، دری دیگر باز می‌شود ولی ما اغلب آن چنان به در بسته چشم می‌دوزیم كه درهای باز را نمی‌بینیم‌». باید به این نكته توجه داشته باشیم كه خالق ما، كسی كه ما را با عشق آفریده و عاشق ماست‌، به جز خوبی و نیكی چیز دیگری برای ما نمی‌خواهد و اگر او را بپرستیم و از او كمك بخواهیم‌، تمام حوادث و مسایل باعث زیباتر شدن و پاك‌تر شدن روح ما می‌شوند. خداوند معجزات خود را به دست افرادی دور از انتظار، در مكان هایی باور نكردنی و در زمان‌هایی غیرقابل تصور به انجام می‌رساند. از آنجا كه قوانین طبیعت بر همهٔ موجودات حكومت دارند ما باید واقف باشیم كه زندگی ما هم یك الگوی طبیعی دارد. اگر شما مشكلی در رسیدن به نتایج مطلوب در اهداف و آرزوهایتان دارید، شاید به این سبب است كه شما سعی می‌كنید، آنها را با زور به دست آورید. در عوض‌، این شجاعت را داشته باشید كه آن را رها كرده و به جریان طبیعی زندگی‌تان اعتماد كنید. به این خاطر كه هر آن چه حق الهی شما باشد، آن را به دست می‌آورید. هیچ چیزی قبل از زمان تعیین شده اتفاق نمی‌افتد، تصور كنید كه از پنجرهٔ حال به بیرون نگاه می‌كنید و در مقابل شما یك منظرهٔ آرام و زیبا قرار دارد. این صحنه همان فرداهای ماست‌. با چشم ذهن‌تان پنجره را باز كنید و اجازه دهید، نسیم ملایم تغییرات بوزد. سعی كنید نسیم ملایم را روی گونه هایتان احساس كنید و آن را با اعتماد در آغوش بگیرید. گذشته‌ها را رها كنید و ترسی هم از آینده نداشته باشید. اگر انتظار آینده‌ای زیبا و پربار داشته باشید، به طور مسلم آن را به دست می‌آورید. موفقیت فعلی شما نتیجهٔ افكار گذشتهٔ شماست‌.
منبع : مجله راه زندگی


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه