به خودتان مجال اندیشیدن بدهید

از بسیاری از افراد این را شنیده‌ام که: اگر مجال می‌کردم گوشه‌ئی بنشینم و فکر کنم، طبیعتاً رشد درون هم به دنبالش می‌آمد.
کاملاً حق با آنها است. تغییراتی که باید در زندگی‌مان به‌وجود آوریم بدیهی و آشکار است. اما اغلب اوقات پر مشغله‌تر از آنیم که لحظه‌ئی توقف کنیم تا به اعمالی بیندیشیم که برای ایجاد آن تغییرات باید به انجام برسانیم. چنان در فشار تنش‌ها و نیازهای روزانه‌مان گرفتار شده‌ایم که عادت اندیشیدن به زندگیمان را وا نهاده‌ایم.
وقتی زندگی‌مان را ساده می‌سازید و به روشنائی جان می‌پردازید، یقین حاصل کنید که مجالی منظم و روزانه را به اندیشیدن اختصاص می‌دهید. این عادت را در خود پرورش دهید که هر روز صبح پیش از آغاز کارتان، چند دقیقه فکر کنید که در کارتان و در رابطه با افرادی که سر راهتان قرار می‌گیرند می‌خواهید چگونه باشید.
آن‌گاه در پایان روز، چند دقیقه‌ئی وقت صرف کنید تا ببینید در رابطه با آن‌چه که می‌خواستید باشید، چگونه بودید. به چیزهائی بیندیشید که نگذاشتند از روزتان لذت ببرید، یا آن‌گونه که می‌خواستید روزتان را به سر آورید. آن‌گاه ببینید که فردا چگونه می‌توانید امور را به شیوه‌ئی متفاوت به انجام برسانید.
علاوه بر ارزیابی‌های روزانه، به مدت زمان‌های بیشتری برای اندیشیدن درباره تصویر بزرگ‌تر نیاز داریم. به این منظور می‌توانید از برنامه منظم خلوت و سکوتتان سود جوئید تا بتوانید درباره حیات درونی و زندگی بیرونی خویش بیندیشید. و دریابید که برای هر یک از آنها چه هدفی دارید و برای رسیدن به آن هدف، کدام مسیر را می‌خواهید در پیش گیرید.
می‌توانید تعطیلات آخر هفته را به این امر اختصاص دهید، یا حتی در صورت لزوم زمان بیشتری را برای این کار در نظر بگیرید. و فرضیات یا باورهای دیرینه‌تان را زیر سئوال ببرید. هیچ‌چیز رهاننده‌تر از این نیست که خود انسان برای مسائل خود راه‌حل پیدا کند.
همه اطلاعاتی که درباره زندگی‌مان و چگونه زیستن آن نیاز داریم، در اختیار ما است. اندیشیدن یکی از ابزاری است که ما را به آن اطلاعات می‌رساند. آرام جان به‌ندرت خودبه‌خود ایجاد می‌شود. آرام جان مستلزم تلاش است و اندیشیدن، یکی از ابزار قدرتمند آن.
منبع : مطالب ارسال شده


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه