بهای نه گفتن را ارزیابی کنید

سال‌ها این باور را به خود قبولانده بودم که هفته‌ئی یک بار پذیرفتن دعوت شام دوستان، چند ساعت بیشتر وقت نمی‌گیرد. در نتیجه، چندان ایرادی ندارد. اما اگر واقعاً میل به انجامش نداشته باشید، آن‌وقت خیلی ایراد دارد.
زیرا تنها مسأله، آن‌ چهار یا پنج ساعت وقت از دست رفته نیست. مسأله اصلی، فائق آمدن و برخاستن از آن، یعنی زمان و نیروئی است که باید برای بهبود یافتن از آن وقت از دست رفته صرف کنید.
مثلاً فرض می‌کنیم هفته خود را چنان ساده کرده‌اید که می‌توانید تعطیل آخر هفته فقط بنشینید و در سکوت و خلوت خویش به تفکر و تأمل و نقاشی بپردازید.
تعطیل آخر هفته فرا می‌رسد و بوم را روی سه پایه می‌گذارید و به دعوت شامی می‌اندیشید که واقعاً تمایلی به رفتن به آن‌جا احساس نمی‌کنید. حتی فکر کردن درباره‌اش را آزارنده می‌یابید. آن‌وقت می‌بینید برای تهیه سالادی که دوستتان خواسته با خود بیاورید، هیچ‌‌چیز در خانه ندارید. پس چاره‌ئی نیست جز این‌که در نقطه‌ئی از کار، نقاشی را متوقف کنید و وسائل کار را جمع کنید و دنبال خرید مواد لازم برای سالاد بروید. بعد از آن هم که باید بنشینید و سالاد را تهیه کنید.
آن‌وقت باید تصمیم بگیرید که چه بپوشید.
آن‌وقت باید حاضر شوید. بعد از آن باید راه بیفتید و بروید. پیشاپیش دست کم چندین ساعت وقت صرف کرده‌اید و هنوز به آن‌جا نرسیده‌اید.
در پایان شام، اندکی پرخوری کرده‌اید و زیادی آشامیده‌اید. در نتیجه، قهوه‌‌ئی می‌نوشید تا سرحال بیابید و بتوانید در راه بازگشت به خانه رانندگی کنید. و تمام شب تعطیل آخر هفته را به‌علت کافئین موجود در قهوه نمی‌توانید درست بخوابید.
روز بعد به‌علت کمبود خواب، با احساس رخوت و سردرد بیدار می‌شوید و تمام روز بی‌حال‌تر و کم‌ رمق‌تر از آنید که بتوانید نقاشی کنید.
تمام تعطیل آخر هفته را به هدر داده‌اید و به بطالت گذرانده‌اید، صرفاً به این دلیل که به چیزی که از همان وهله نخست نیز تمایلی به انجامش نداشته‌اید نه نگفته‌اید.
وقتی به سوی روشنائی جان خویش گام بر می‌دارید، به بیشماری از چیزهائی پی می‌برید که بی‌ آن‌که بخواهید به آنها می‌پردازید. در می‌یابید انجام این امر تا چه اندازه وقتی را که می‌خواهید صرف رشد درونتان کنید به باد می‌دهد. شاید نتوانید از همه کارهائی که تمایل به انجامشان ندارید دست بکشید. اما به نقطه‌ئی می‌رسید که دفعه بعد که دوستتان شما را برای شام دعوت کرد بتوانید نه بگوئید.
منبع : مطالب ارسال شده


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه