اینگونه بیاندیش !!

اینگونه بیاندیش !!,
راه موفقیت این است که هدفمان را بدانیم، دست به عمل بزنیم، بدانیم که به چه نتایجی دست یافته ایم و قدرت انعطاف و تغییر پذیری داشته باشیم. یعنی بدانیم چه می خواهیم و برای رسیدن به آن وارد عمل شویم و با توجه به موفقیت در رفتارمان ،تغییرات مهم را ایجاد کنیم. در مورد اعتقادات و باورها نیز چنین است. باید باورهایی را بیابید که شما را دلگرم کند و به مقصودی که می خواهید برساند.
این هفت باور به ما یادآور می شود که هر قدر به چیزی معتقد باشیم ، باز هم لازم است که دریچه های ذهن خود را به روی عقاید و امکانات دیگر باز بگذاریم و همیشه برای یادگیری مطالب تازه تر آمادگی داشته باشیم.
با پذیرفتن این هفت باور به موفقیت خواهید رسید ولی به یاد داشته باشید که تنها انجام این هفت باور و عقیده نیست که باعث موفقیت می شوند. اما شروع خوبی است.
۱) باور اول: هر حادثه دارای دلیل و مقصودی است که به مصلحت ماست.
تمام افراد موفق توانایی عجیبی دارند و در هر موقعیت به امکانات موجود و نتایجی که ممکن است از آن حاصل شود توجه می کنند و سریع آن وضعیت را در جهت مثبت و به نفع خود به کار می گیرند. از طرفی اعتقاد دارند اگر به دنبال نتیجه ی مثبت هستند، باید آن را عملاً انجام دهند.
۲) باور دوم: چیزی به نام شکست وجود ندارد.
شکسپیر می گوید: تردیدها به ما خیانت می کنند. ما را از کوشش برحذر می دارند و از پیروزی هایی که به احتمال زیاد نصیب ما خواهد شد محروم می سازند.
هرآن چه بشر آموخته از طریق آزمایش و خطا بوده است. بزرگ ترین عامل بازدارنده ی مردم، ترس از شکست است.انسان ها تنها از طریق اشتباه به موفقیت می رسند.
هر گاه در زندگی، کاری را انجام داده ایم اگر فکر کنیم که تجربه ای به دست آورده ایم بهتر از آن است که فکر کنیم شکست خورده ایم.
باید به پدیده های زندگی با دید تجربه نگاه کنیم.
۳) باور سوم: مسوولیت هر اتفاقی را به گردن بگیرید.
یکی از صفات مشترک میان رهبران بزرگ و افراد موفق این است که فکر می کنند دنیای خودشان را خودشان می سازند. آن ها همیشه می گویند: مسوولیت کاری را که انجام می دهم ، می پذیرم.
۴) باور چهارم: برای بهره بردن از چیزی شناخت کامل آن لازم نیست.
افراد موفق معتقدند برای این که چیزی را مورد استفاده قرار دهند لزومی ندارد همه چیز را درباره ی آن بدانند. همیشه توجه دارند که چه اندازه اطلاعات مورد نیاز آن هاست و همیشه می دانند که به چه چیزهایی احتیاج ندارند و باید در وقت خست نشان بدهند و بدانند که به دست آوردن اطلاعات کامل هیچ گاه امکان پذیر نخواهد بود.
۵) باور پنجم: بزرگ ترین سرمایه ی شما دیگرانند.
افرادی که به بهره وری رسیده اند تقریباً بدون استثنا دارای حس قوی احترام و تحسین نسبت به دیگران هستند. هیچ موفقیت پایداری بدون احساس صمیمیت و یگانگی با مردم به وجود نمی آید. راه موفقیت تشکیل گروه موفق و همکاری با یکدیگر است.
۶) باور ششم: کار، نوعی تفریح است.
مارک تواین می گوید: "راز موفقیت آن است که شغل را جزو تفریحات خود قرار دهید." افراد موفق همین کار را می کنند. آن ها دیوانه وار کار می کنند. زیرا کار، آن ها را به شوق می آورد. در زندگی کار را به بازی تبدیل کنید. (تا به حال بررسی کرده اید که چرا یک کودک از صبح تا شب بازی می کند ولی خسته نمی شود)
۷) باور هفتم: هیچ توفیق پایداری، بدون پشتکار به دست نمی آید.
افراد موفق به نیروی پشتکار ایمان دارند.
اگر به افراد موفق بنگرید، می بینید که آن ها لزوماً بهتر، باهوش تر، سریع تر و قوی تر از دیگران نبوده اند، بلکه پشتکار بیشتری داشته اند.
افراد موفق می خواهند به هر قیمتی که شده موفق شوند. البته این را باید مد نظر داشت که موفقیت به بهای لطمه زدن به دیگران نیست.
نویسنده : صابر محمدی
منبع : تبیان


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه