اول از سخت ترین ها شروع کنیم

اول از سخت ترین ها شروع کنیم,
امروزه امکانات و فرصت های گوناگونی برای رسیدن به اهداف و موفقیت ها وجود دارد. به همین دلیل انتخابهای متفاوتی نیز برای افراد وجود دارد. بدیهی است که همه افراد خواستار رسیدن به حداکثر موفقیت هستند اما آنقدر کار برای انجام دادن وجود دارد که تصمیم گیری و انتخاب از میان آنها و کامل کردن آنها از هنرهای انسان است!
بسیاری افراد تمام روز و حتی بخشی از شب را کار می کنند اما باز هم وقت کم می آورند و احساس کامیابی نمی کنند.
بعضی ها کارهای سخت را برای آخر وقت می گذارند و برخی نیز بالعکس. اگر شما نیز برای انجام کارها خواهان راهکار هستید با توجه به پیشنهادات و با رعایت آنها از فرصت خود نهایت استفاده را برای رسیدن به موفقیت انجام دهید.
● کارها را اولویت بندی کنید
کارهایی را که باید انجام دهید برروی کاغذ بنویسید و آنها را از مهم به غیر مهم اولویت بندی کنید. کارهای بزرگ و دشوار را به قطعات کوچکتر تقسیم نمایید. بدین ترتیب با انجام هر مرحله از کار احساس مثبتی به شما دست داده که انگیزه ای برای ادامه کار است.
● سریع کار کنید و تمرکز داشته باشید
با تمرین تمرکز می توانید این مهارت را کسب یا تقویت کنید. برای ایجاد عادت توجه و تمرکز برروی مهم ترین کارها به ۳ویژگی اصلی نیاز دارید که این سه ویژگی عبارتند از: تصمیم گیری، انضباط و اراده. مطمئن باشید که با تمرین این موارد خواهید توانست برروی کار مورد نظر تمرکز کنید و وقتی که فقط به یک جنبه فکر کنید مغزتان پاسخ بهتری داده و سریع تر عمل خواهید کرد. بدین ترتیب از به هدر رفتن وقت جلوگیری می کنید.
● همه چیز همانگونه خواهد شد که مجسم می کنید
پس از تمرکز بر کار و اقدام به عمل به یاد داشته باشید که تصویرسازی ذهنی نقش قابل ملاحظه ای در روند و نتیجه کار دارد. البته این بدان معنی نیست که به جای تلاش به تصویرسازی بپردازید. اما دقت داشته باشید که وقتی سعی خود را می کنید باید انتظار نتیجه ای مثبت و مطلوب داشته باشید. چنانچه با وجود کار مرتب به خود بگویید من کار می کنم اما می دانم که در آخر به جایی نمی رسم یا نتیجه فوق العاده ای نخواهم گرفت مطمئن باشید که نه تنها به نتیجه ای نمی رسید بلکه ذهنتان نیز خسته تر شده و به گونه ای عمل نمی کند که به پیروزی برسید.
● اهداف روشن و واضحی داشته باشید
بسیاری از افراد به اهدافشان دست نمی یابند زیرا به روشنی نمی دانند به دنبال چه هستند هر روز به فکر اتمام کار همان روز هستند و اهداف معین و مشخصی ندارند. در چنین وضعیتی ممکن است به طور موقت و کوتاه مدت به موفقیت هایی نیز نائل آیند اما در بلند مدت نتیجه خاصی از کارها نمی گیرند. لازم به ذکر است که اهداف ما مبین کارها و برنامه های ما نیستند و با داشتن اهداف ضعیف و کوچک نمی توان به آینده ای خوب و مطمئن فکر کرد.
● برنامه ریزی صحیح قبلی معیار توانایی شماست
هیچ کار مفیدی بدون برنامه در مدت معین به پایان نمی رسد. وقتی فعالیتهای روزانه را از قبل برنامه ریزی می کنید شروع و ادامه کارها برایتان ساده تر می شود و احساس قدرت و کنترل بیشتری برامور می کنید.
به خاطر داشته باشید که در مقابل هر یک دقیقه ای که وقت صرف برنامه ریزی می کنید ۱۰دقیقه از وقت در حین انجام کار صرفه جویی می شود. پس فهرستهای ماهیانه- هفتگی و روزانه از اهداف خود تعیین کنید و سپس به برنامه ریزی برای هر مورد بپردازید.
● قانون ۲۰.۸۰ را فراموش نکنید
یکی از قوانینی که در همه امور مورد کاربرد دارد. قانون ۲۰.۸۰ است. بدین معنا که همیشه ۸۰درصد از نتایج موثر کارها نتیجه ۲۰درصد از فعالیتهاست. بنابراین اگر در فهرست شما ۱۰مورد فعالیت وجود دارد دو مورد از این فعالیتها معادل یا حتی بیش از مجموع هشت فعالیت دیگر ارزشمند است.
● از سخت ترین کارها شروع کنید
با توجه به نکته فوق باید ببینید که از میان فهرست کدام موارد جزو ۲۰درصدی هستند که ۸۰درصد نتایج را پوشش می دهند. احتمالا این موارد از سخت ترین ها نیز می باشند. پس اول به سراغ آنها بروید و سپس به کارهایی که باید انجام شوند اما انجام دادن آنها تاثیر قابل ملاحظه ای در رسیدن به اهداف و موفقیتها ندارد بپردازید.
گوته می گوید «اگر کار را شروع کنید ذهن شما گرم می شود و اگر کار را ادامه دهید به انجام می رسد.»
همواره پیامد و عواقب کارها را در نظر بگیرید
تفکر دراز مدت تصمیم گیریهای کوتاه مدت را بهبود می بخشد. همواره انتخابها و رفتارهای خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید تا با آینده ای که خواهان آن هستید هماهنگ باشد نه اینکه خللی در روند اهدافتان ایجاد کند.
کارهایی را انتخاب کنید که در حوزه اصلی آنها توانا باشید
کارهایی را که اطلاع یا تجربه ای از آنها ندارید انجام ندهید؛ زیرا نمی توانید مسئولیت خود را به نحو احسن انجام دهید. البته هیچ فردی کامل نیست و حتی اگر درحوزه توانایی خود به کاری بپردازد باید برای بهتر عمل کردن در آن زمینه بر اطلاعات و مهارتهای خود بیفزاید؛ زیرا اگر در حال پیشرفت نباشید پس دارید بدتر می شوید.
● مقدمات را آماده سازید
وسایل و منابع مورد نیاز برای انجام کار را آماده سازید تا برای انجام آن مجبور نباشید مرتب از جای خود بلند شوید و تمرکزتان بر هم بخورد. در ضمن میز کارتان را تمیز کنید و فقط یک کار جلوی دیدتان قرار دهید و تا تمام نکردن هر مرحله از کار نیز از آن دست نکشید و به سراغ مرحله بعد نروید.
امیدواریم با استفاده از موارد فوق در هر کار و برنامه ریزی که دارید موفق تر از قبل عمل نمایید.

منبع : روزنامه کیهان


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه