از وقتتان به شایستگی استفاده کنید

از وقتتان به شایستگی استفاده کنید,
خوشبختانه ذهن شما مثل یک ماهیچه عمل می کند. هرچقدر بیشتر آن را به کار بگیرید قوی تر می شود قابلیت بیشتری پیدا می کند. با تمرین می توانید هر رفتار یا مهارتی را که دوست دارید یا ضروری می دانید در خودتان بپرورانید.
برای ایجاد عادت توجه و تمرکز بر روی مهم ترین کارها به سه ویژگی اساسی نیاز دارید که هر سه را می توان یاد گرفت. این سه ویژگی، تصمیم گیری، انضباط و اراده هستند.
اول باید تصمیم بگیرید که عادت به انجام رساندن کارها را در خود بپرورانید. دوم باید خودتان را منضبط کنید تا اصول لا زم برای ایجاد این عادت را آنقدر تمرین کنید تا بر آنها تسلط پیدا کنید و در آخر باید هر کاری را که براساس این اصول انجام می دهید با استفاده از نیروی اراده تقویت کنید تا اینکه این عادت ثبات پیدا کند و به جز» جدانشدنی شخصیت شما بدل شود.
برای اینکه روند پیشرفت خود را به سوی شخصیت مثمرثمر، موثر و کارآمدی که می خواهید باشید سرعت بدهید یک روش ویژه وجود دارد. باید مدام به فواید و مزایای اهل عمل بودن، سریع کار کردن و تمرکز داشتن فکر کنید. خود را همان فردی تصور کنید که کارهای مهم را به سرعت به خوبی به طور مداوم انجام می دهد.
تصویر ذهنی که از خودتان دارید تاثیر شگرفی بر رفتار شما دارد. خود را به صورت فردی که می خواهید در آینده باشید مجسم کنید. تصویر شما از خودتان یا به عبارت دیگر اینکه خود را از درون چگونه می بینید تا حد زیادی نحوه عملکرد شما را در جهان بیرون تعیین می کند. جیم کتکارت که یک سخنران حرفه ای است می گوید: «شما تبدیل به همانی می شوید که تجسم می کنید.»
«تعداد بسیار اندکی از مردم وقت کافی در اختیار دارند و تقریبا هرکسی تمام وقت دنیا را در اختیار دارد.»
زمان با ارزش ترین منبعی است که در اختیار داریم. در بعضی از زبانها، «وقت» و «زمان» متداول ترین کلماتی هستند که به کار می روند. وقت بسیار با ارزش تر از پول است. سرمایه «وقت» بایستی با دقت و احتیاط استفاده شود. ما می توانیم زندگی خود را به «مدت زمانی که در دنیا به ما اختصاص داده شده است» توصیف کنیم. مهم ترین وظیفه در زندگی آن است که بیشترین بهره را از این «زمان» ببریم.
- زمان سرمایه گرانبهایی است.
- وقت کالا و متاع محدود، متناهی و فرار است.
- وقت را نمی توان خرید.
- زمان را نمی توان پس انداز یا ذخیره کرد.
- زمان قابل افزایش نیست.
- گذر زمان دائمی و اجتناب ناپذیر است.
- زمان زندگی است.
وقت;
- طلا ست
- زندگی است
- سرمایه است
ما نمی توانیم سپری شدن زمان را متوقف کنیم.
سرمایه محدود عمر، فقط قابل تخمین است. یک انسان با امید زندگی طولا نی، حداکثر ۲۰۰۰۰۰ ساعت از زمان را به عنوان وقت قابل استفاده در اختیار دارد.
امروز را به عنوان اولین روز باقی مانده زندگی تان به حساب آورید.
● از وقتتان استفاده کنید!
طبق تخمین و برآورد به عمل آمده تنها ۳۰ یا ۴۰ درصد از توان و پتانسیل افراد در کار آزاد شده است. به عبارت دیگر، طبق محاسبات، بیشتر افراد حداقل ۶۰ درصد از زندگی کاریشان را حرام می کنند. بیشتر «وقت ها» و «انرژی ها» به هدر می روند چون اهداف روشن، برنامه ریزی، اولویت گذاری و دورنگری وجود ندارد.
- سرمایه وقت فرار است
استفاده بهتر از این زمان محدود و ارزشمند تنها از طریق «مدیریت زمان» که هوشیارانه، مستمر و پایدار تدوین شده باشد میسر است.
«مدیریت اوقات شما» به معنی مسلط بودن و کنترل کردن «زمان» و «کار» شما است; به جای آنکه اجازه دهید آنها شما را تحت کنترل خود درآورند.
افراد واقعا موفق عمدتا یک چیز دارند: در برهه ای از زندگی در گوشه ای با خود خلوت کرده و به تفکری عمیق فرو رفته اند و درباره اینکه از سرمایه وقت و عمرشان چگونه سود ببرند، اندیشیده اند.
زندگی به شرطی می تواند کاملا موفقیت آمیز باشد که بر پایه دیدگاهی صحیح از زمان و زندگی بنا نهاده شود. ما باید تلا شی هوشمندانه بکار بریم تا از وقتی که در اختیار داریم جهت دستیابی به اهداف شخصی و حرفه ای خود سود جوییم.
این تنها راهی است که می توان بین کارهای روزمره از یکسو و ترقی و کسب رضایت شخصی از سوی دیگر ارتباط و پیوند برقرار سازیم.
مساله آن نیست که باد به چه سمتی می وزد، بلکه مهم آن است که شما چگونه بادبان را تنظیم کرده اید! «مدیریت زمان» موفق روش های نوینی را به شما نشان می دهد تا:
- دیدگاه بهترین نسبت به کارهای وابسته به یکدیگر و اولویت ها به دست آورید.
- فرصت های بیشتری برای خلا ق بودن ایجاد کنید (تا مبتکر باشید، به جای آنکه منفعل باشید)
- با فشارهای روحی و استرس دست و پنجه نرم کرده آن را کاهش داده و از آن اجتناب کنید.
- اوقات فراغت بیشتری به دست آورید، به عبارت دیگر، وقت بیشتری برای خانواده، دوستان و خودتان.
- با ثبات قدم و به طور منظم به اهدافتان دست یابید، در نتیجه زندگی شما معنی دار و دارای سمت و سو خواهد شد.
▪ از وقت خود استفاده کنید تا...
▪ از وقتتان برای کار استفاده کنید; چرا که کار بهای موفقیت است.
▪ از وقتتان برای تفکر استفاده کنید; چرا که تفکر سرچشمه قدرت است.
▪ از وقتتان برای تفریح استفاده کنید; چرا که تفریح راز جوانی جاودانه است.
▪ از وقتتان برای مطالعه استفاده کنید; چرا که مطالعه منبع عقل و دانش است.
▪ از وقتتان برای دوستی استفاده کنید; چرا که دوستی جاده خوشبختی است.
▪ از وقتتان برای عشق استفاده کنید; چرا که عشق لذت زندگی است.
▪ از وقتتان برای خنده استفاده کنید; چرا که خنده موسیقی و آهنگ روح است.
نویسنده : سیدجعفر حجازی
منبع : روزنامه مردم سالاری


 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه