آغاز اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از ۱۲ مهرماه با دعوت از ۳۴ کشتی‌گیر

سرویس ورزش  جوان ایرانی:

خبرگزاری فارس: آغاز اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از ۱۲ مهرماه با دعوت از ۳۴ کشتی‌گیر

نخستین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از ۱۲ مهرماه با دعوت از ۳۴ کشتی‌گیر با عنوان اردوی هماهنگی آغاز می‌شود.


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه